Xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - TUV, Bí thư huyện ủy Đồng Văn làm việc tại xã Lũng Cú

28/08/2018 00:00 183 lượt xem

TTTĐT - Chiều 23/8, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - TUV, Bí thư huyện ủy Đồng Văn làm việc tại xã Lũng Cú về tiến độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) của xã Lũng Cú; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại Trung tâm xã Lũng Cú. Cùng dự lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện, lãnh đạo xã Lũng Cú và đơn vị thi công.

Đến nay, huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cấp tu sửa đường giao thông, nhà văn hóa, trường học; đến nay xã Lũng Cú đã hoàn thành 14 /19 tiêu chí, bình quân thu nhập đầu người đạt 21,2 triệu đồng/người/năm; hiện tại xã còn 5/19 tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt. Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại Trung tâm xã Lũng Cú. Đến nay, đã chi trả tiền bồi thường GPMB cho 48/94 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi là 28.508 m2; kinh phí chi trả đền bù là trên 5,2 tỷ đồng. Hiện tại còn 46 hộ dân chưa nhất trí nhận tiền bồi thường GPMB do thắc mắc về đơn giá bồi thường thấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh yêu cầu: Tổ công tác NTM của huyện và cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, cá nhân nhận tiền bồi thường theo quy định để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án; các khu đã giải phóng mặt bằng xong yếu cầu đơn vị thi công cần chủ động triển khai thực hiện sớm; đối với xây dựng các tiêu chí NTM tiếp tục duy trì, củng cố hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt; tiếp tục vận dụng các cơ chế, chương trình, tập trung các nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện các tiêu chí chưa đạt; Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập