Hoạt động của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

19/08/2019 00:00 278 lượt xem

Chiều 15/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp bàn kế hoạch xây dựng văn kiện và các nội dung báo cáo chính trị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

​ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo nội dung Tờ trình xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trình bày Tờ trình về xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 5 nội dung chính. Theo đó, dự kiến sẽ có 8 văn bản trình tại Đại hội gồm: Nội quy, chương trình đại hội; báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết Đại hội; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; báo cáo tình hình phát triển KT - XH 5 năm 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2025; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 năm 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025; báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác biên tập nội dung báo cáo chính trị phải căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư và cấp ủy tỉnh; chỉ đạo của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng nhấn mạnh những thành tố căn cứ xây dựng chủ đề đại hội, yêu cầu chung về kỹ thuật biên tập và các phương án xây dựng kết cấu của báo cáo chính trị. Đồng thời thông tin, báo cáo chính trị lần này khi hoàn thành dự thảo phải lấy ý kiến đến chi bộ và công khai trên phương tiện truyền thông, báo chí lấy ý kiến của nhân dân. Đây là điểm mới so với Đại hội nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các báo cáo tình hình phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 năm 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 đảm bảo thời gian lấy ý kiến đến chi bộ và nhân dân theo quy định của T.Ư.

Tham gia ý kiến, các đại biểu nhất trí cao nội dung tờ trình được thông qua tại cuộc họp. Đồng thời phân tích sâu đề cương xây dựng báo cáo chính trị phục vụ đại hội; đề xuất lựa chọn kết cấu trình bày báo cáo chính trị theo hình thức kết hợp (dọc - ngang) và cần có thêm báo cáo tiếp thu ý kiến, giải trình đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; xây dựng chủ đề Đại hội nên căn cứ đủ 5 thành tố theo kết luận T.Ư; cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sớm báo cáo tình hình phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 năm 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định của T.Ư; một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần điều chỉnh rà soát và thống nhất lại; sắp xếp nội dung trong báo cáo chính trị cần lôgic, phù hợp, tránh trùng lặp…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh nội dung báo cáo chính trị cần xây dựng theo hướng tổng quát, bao quát nhưng cũng phải chi tiết, súc tích và có tính chiến lược. Đồng thời khẳng định chủ đề Đại hội rất quan trọng, vì vậy phải xác định được các yếu tố then chốt hàm chứa những vấn đề chủ đạo sẽ làm trong 5 năm tới; những “rào cản”, “nút thắt” trong phát triển KT - XH   cũng có thể đưa vào nội dung của chủ đề đại hội.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh thống nhất kết cấu báo cáo chính trị xây dựng theo hình thức kết hợp nhưng phải đánh giá sâu tình hình phát triển KT - XH, xây dựng Đảng 5 năm qua, gắn với tình hình thực tiễn, đối chiếu với những chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; có phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm tới, cần nhận định tốt bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước; phân tích được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh có thể tập trung phát triển và chỉ rõ “rào cản”, “nút thắt” từ đó đề ra các nhiệm vụ đột phá.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phân tích và đưa ra giải pháp chiến lược về tư tưởng, sắp xếp bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ…


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập