Văn hóa - Du lịch - khách sạn, nhà nghỉ

Các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn

14/11/2015 00:00 1933 lượt xem

  THÔNG TIN

 

 

Các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn

 

 
 

 

I. DỊCH VỤ ĂN UỐNG THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN.

 

 
 

 

1.Nhà hàng Hoa Cương

 

- Số Lượng đáp ứng: 300 thực khách.
- Điện thoại: 02193.856.868
- Địa chỉ: Đường 19 tháng 5, Thị trấn Đồng Văn.
2. Nhà hàng Sông Núi:
- Số lượng đáp ứng: 300 thực khách.
- Điện thoại: 0915.982.005
- Địa chỉ: Đường Vành  Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn.
 

 

3. Nhà hàng Tiến Nhị

 

- Số lượng đáp ứng: 160 thực khách
- Điện thoại: 01689.552.252
- Email: Nhahangtiennhi@gmail.com
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 TT Đồng Văn.
 

 

4. Nhà hàng Âu Việt

 

- số lượng đáp ứng: 200 thực khách
- Điện thoại: 0942.905.888
- Email: auvietdv@gmail.om
- Địa chỉ: Số nhà 45, đường 3/2, Thị trấn Dồng Văn.
 

 

5. Nhà hàng Tú Lan

 

- Số lượng đáp ứng: 120 thực khách
- Điện thoại: 02193.856.148
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, TT Đồng Văn
 

 

6. Nhà hàng Mã Gia Quán

 

- Số lượng đáp ứng: 140 thực khách
- Điện thoại: 0947.721.888
- Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn
 

 

7. Cơm bình dân Thanh Xuân

 

- Số lượng đáp ứng: 50 thực  khách
- Điện thoại: 01648.006.279
- Địa chỉ: Tổ 2 Đường Vành Đai, Thị trấn Đồng Văn
 

 

8. Cơm bình dân Tùng Phúc

 

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0975.588.162
- Địa chỉ; Đường Quốc Lộ 4C, số nhà 145 tổ 2, TT Đồng Văn
 

 

9. Cơm bình dân An An

 

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0943.091.102
- Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 4C, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn
 

 

10. Nhà hàng A Lô

 

- Số lượng đáp ứng: 120 thực khách
- Điện thoại: 0919.512.004
- Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 4C, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn       
 

 

11. Nhà hàng Đức Huân

 

- Số lượng đáp ứng: 100 Thực khách
- Điện thoại: 0984.956.006
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2 thị trấn Đồng Văn.
 

 

12. Nhà hàng Hoàng Gia

 

- Số lượng đáp ứng: 300 thực khách
- Điện thoại: 01657.164.166
- Địa chỉ: số nhà 84, tổ 2 Thị trấn Đồng Văn
 

 

13. Cơm bình dân Hải Béo

 

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0984.123.060
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
 

 

14. Nhà hàng Hiền Hải

 

- Số lượng đáp ứng: 100 thực khách
- Điện thoại: 0985.274.789
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
 

 

15. Nhà hàng Oanh Hiệu

 

- Số lượng đáp ứng: 60 thực  khách
- Điện thoại: 01688.859.466
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
 

 

17. Nhà hàng Tình Cốc

 

- Số lượng đáp ứng: 100 thực  khách
- Điện thoại: 0972.037.020
- Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn
 

 

18. Nhà hàng Lâm Tùng

 

- Số lượng đáp ứng : 100 thực khách
- Điện thoại: 0915.975.124
- Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn
 

 

19. Cơm bình dân Hải Sâm

 

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 01674.003.099
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 thị trấn Đồng Văn
 

 

20. Nhà hàng Quang Dũng

 

- Số lượng đáp ứng: 80 thực khách
- Điện thoại: 0976.255.176
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4 TT Đồng Văn      
 

 

21. Cơm bình dân Dũng Hương

 

- Số lượng đáp ứng: 40 thực khách
- Điện thoại: 0914.920.569
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, tổ 4 TT Đồng Văn.
 

 

22. Nhà hàng Tấn Phát

 

- Số lượng đáp ứng: 100 thực khách
- Điện thoại: 0977.045.503
- Địa chỉ: Làng Văn hóa Quyết Tiến, TT Đồng Văn
 

 

23. Nhà hàng Phố Núi

 

- Số lượng đáp ứng: 80 thực khách
- Điện thoại: 0986.086.016
- Địa chỉ: Làng văn hóa Quyết Tiến, TT Đồng Văn.
 

 

24. Cơm bình dân Bộ Ngọc

 

- Số lượng đáp ứng: 30 thực khách
- Điện thoại: 0972.084.007
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ TT Đồng Văn
 

 

25. Nhà hàng Bảo Yến:

 

- Số lượng đáp ứng: 60 thực khách
- Điện thoại: 01699.244.304
- Địa chỉ: khu chợ cổ, TT Đồng Văn       
 

 

26. Tam Giác mạch quán

 

- Số lượng đáp ứng: 40 thực  khách
- Điện thoại: 0977.625.589
- Địa chỉ: khu chợ cổ, TT Đồng Văn
 

 

27. Anh em quán

 

- Số lượng đáp ứng: 40 thực khách
- Điện thoại: 01663.263.239
- Địa chỉ: khu chợ cổ, TT Đồng Văn.
 

 

28. Nhà hàng Lương Gia

 

- Sô lượng đáp ứng: 80 thực khách
- Điện thoại: 0975.118.389
- Địa chỉ: Đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6 TT Đồng Văn (cách công an huyện 100m).
 

 

29. Nhà hàng Vạn Huệ

 

- Số lượng đáp ứng: 40 thực khách
- Điện thoại: 0944.886.194                        
- Địa chỉ; Đường Sùng Dúng Lù , Tổ 6 TT Đồng Văn
 

 

 30. Cháo Ấu Tẩu Mộc Miên

 

- Số Lượng đáp ứng: 30 thực khách
- Điện thoại: 01692.222.830
- Đia chỉ: Đường 3/2, Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn
 

 

II/ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ LŨNG CÚ

 

 

 

1. Nhà ăn cực Bắc:

 

- Số Lượng đáp ứng: 80 thực khách
-         Điện thoại: 0982.810.015
-         Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú
 

 

2. Núi Rồng quán:

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 01276.668.168
- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.
 

 

3. Quán ăn Dũng Trọc

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0912.134.283
- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.
 

 

4. Quán ăn Bình Sinh

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0988.151.650
- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.
 

 

5. Quán ăn Thu Mì

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách                   
- Điện thoại: 0973.659.356
- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.
 

 

III/ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SÀ PHÌN

 

 

 

1. Quán ăn Yến Chi

 

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách
- Điện thoại: 01675. 314.017
- Đia chỉ: Trung tâm xã Sà Phìn.
 

 

2. Quán ăn Hồng Phúc

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách
- Điện thoại: 0988. 684.434
- Đia chỉ: Trung tâm xã Sà Phìn.
 

 

IV. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ PHỐ CÁO

 

 

 

1. Nhà hàng Hiền Huận

 

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách
-         Điện thoại: 01682.337.596
-         Địa chỉ: Trung tâm xã Phố Cáo
 

 

V. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SỦNG LÀ

 

 

 

1. Nhà hàng Thuyển

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách
-         Điện thoại: 01679.233219
-         Địa chỉ: Trung tâm xã Sủng Là.
 

 

VI. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI THỊ TRẤN PHỐ BẢNG

 

 

 

1. Nhà hàng Hoàn Thùng

 

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách                      
-         Điện thoại: 01693.758.158
-         Địa chỉ: Trung tâm TT Phố Bảng.
 
 
 

 

CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ

 

 
 

 

I. CƠ SỞ LƯU TRÚ TT ĐỒNG VĂN

 

 

 

          1. Khách sạn Hoa Cương

 

          - Tổng số phòng:  82 phòng
          - Số giường: 140
          - Điện thoại: 02193.856.868
          - Địa chỉ: Đường 19/5, Tổ 4,
Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          2. Khách sạn Lâm Tùng

 

          - Tổng số phòng: 32 phòng.
          - Số giường: 64.
          - Điện thoại: 02193.856.789
          - Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn
 

 

          3.  Khách sạn Trường Anh

 

          - Tổng số phòng: 15 phòng.
          - Số giường: 20
          - Điện thoại: 02193.859.858
          - Địa chỉ: Đường 3/2,Tổ 3,
Thị trấn Đồng Văn.
 

 

4. Khách sạn Tam Giác Mạch

 

          - Tổng số phòng: 16 phòng.
          - Số giường: 23
          - Điện thoại: 02193.859.858
- Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 7,
Thị trấn Đồng Văn.                            
 

 

 

          - Tổng số phòng: 15 phòng.
          - Số giường: 27
          - Điện thoại: 02193.856.208
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3,
Thị trấn Đồng Văn
 

 

          6. Khách sạn Hoàng Ngọc.

 

          - Tổng số phòng: 11 phòng.
          - Số giường: 22
          - Điện thoại: 02193.859.202
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3,
Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          7.  Khách sạn Khải Hoàn

 

          - Tổng số phòng: 33 phòng.
          - Số giường: 64
          - Điện thoại: 0982.025.892
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3,
Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          8.  Khách sạn Quỳnh Như

 

          - Tổng số phòng: 18 phòng.
          - Số giường: 31
          - Điện thoại: 0987.372.139
          - Địa chỉ: Quốc lộ 4C, Tổ 2,
 Thị trấn Đồng Văn.
 

 

9.  Nhà nghỉ Lũng Cú

 

          - Tổng số phòng: 11 phòng.
          - Số giường: 20
          - Điện thoại: 02193.856.534
          - Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 3, Thị
trấn Đồng Văn.
 

 

          10.  Nhà nghỉ Lũng Cú II

 

          - Tổng số phòng:       phòng.
          - Số giường:      
          - Điện thoại: 01685.088.058
          - Địa chỉ: Đường Quốc lộ 4C, Tổ 6,
Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          11. Nhà nghỉ  Bình An

 

          - Tổng số phòng: 12 phòng.
          - Số giường: 24
          - Điện thoại: 02193.856.177
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2, Thị trấn
Đồng Văn.
 

 

          12. Nhà nghỉ Gia Linh

 

          - Tổng số phòng: 6 phòng.
          - Số giường: 12
          - Điện thoại: 01677.553.280
          - Địa chỉ: Đường phố cổ, Tổ 3, Thị
trấn Đồng Văn.
 

 

13. Nhà nghỉ Hải Hiền

 

          - Tổng số phòng: 8 phòng.
          - Số giường: 16
          - Điện thoại: 02193.856.389
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, Thị trấn
Đồng Văn.
 

 

          14. Nhà nghỉ Thái Thịnh

 

          - Tổng số phòng: 9 phòng.
          - Số giường: 18
          - Điện thoại: 0985.248.741
          - Địa chỉ: Đường 3/2 Tổ 3, Thị trấn
Đồng Văn.
 

 

          15. Nhà nghỉ Xuân Thu

 

          - Tổng số phòng: 9 phòng.
          - Số giường: 21
          - Điện thoại: 01672.996.999
 

 

          - Địa chỉ: Đường Vành đai, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.

 

 

 

          16. Nhà nghỉ Việt Trung       

 

          - Điện thoại: 0972.320.388
          - Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
5, Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          17. Nhà nghỉ Gia Bảo

 

          - Điện thoại: 01643.236.293
          - Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ  6,
Thị trấn Đồng Văn
 

 

18. Nhà khách Huyện uỷ

 

          - Tổng số phòng:  10 phòng.
          - Số giường:  20
          - Điện thoại: 0976.096.296
- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

          19. Nhà khách BCH Quân sự huyện.

 

          - Tổng số phòng:  6 phòng.
          - Số giường:  18
          - Điện thoại: 0914.376.521
          - Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn
 

 

          20. Nhà khách Trung tâm BDCT

 

          - Tổng số phòng:  10 phòng.
          - Số giường:  50
          - Điện thoại: 0915.558.329
          - Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          21. Nhà khách kho bạc

 

          - Tổng số phòng:  4 phòng.
          - Số giường:  12
          - Điện thoại:
          - Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.
 

 

          22. Nhà khách Ngân hàng

 

          - Tổng số phòng:  10 phòng.
          - Số giường:  20
          - Điện thoại:
 

 

          - Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn.

 

 

 

II. PHỐ BẢNG

 

 

 

          1. Nhà nghỉ Hiếu Thành

 

          - Tổng số phòng:  7   phòng.
          - Số giường:  12
          - Điện thoại: 01685.126.668.
          - Địa chỉ Trung tâm Thị trấn Phố
Bảng, huyện Đồng Văn.
 

 

          2. Nhà nghỉ Huy Uyên

 

          - Tổng số phòng: 10   phòng.
          - Số giường:  14
          - Điện thoại: 01653.980.103.
          - Địa chỉ: Trung tâm Thị trấn Phố
Bảng, huyện Đồng Văn.
 
 

 

III. CÁC NHÀ NGHỈ TRỌ TẠI CÁC LÀNG VĂN HOÁ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG.

 

 

 

1. Làng Văn hoá du lịch Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là (Homestay ).

 

          - Điện thoại:  0978.833.219
 

 

2. Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Homestay ).

 

          - Điện thoại:  01644.640.336
 
 
 

 

DỊCH VỤ LƯU TRÚ CỘNG ĐỒNG

 

 
 

 

1. Hà Văn Công

 

- Điện thoại: 01672.117.178
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

2. Nguyễn Xuân Hợp

 

- Điện thoại: 0912.282.017
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

3. Trương Đức Toàn

 

- Điện thoại: 0966.002.099
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

4. Nguyễn Thị Thênh

 

- Điện thoại: 01254.632.090
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

5. Nam Phượng

 

- Điện thoại: 0983581019
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

6. Sùng Mí Hà

 

- Điện thoại: 0919014739
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.  
 

 

7. Hà Văn Tuyên

 

- Điện thoại: 01652.327.28
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

8. Nguyễn Công Sơn

 

- Điện thoại: 01668.576.666
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

9. Phạm Thị Hoa

 

- Điện thoại: 01683.639.277
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

10. Vũ Văn Thạch

 

- Điện thoại: 0988.684.534
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 
 

 

11. Vàng Thị Tứ

 

- Điện thoại: 01254.112.276
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

12. Nguyễn Thế Điều

 

- Điện thoại: 0948.851.619
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

13. Hoàng Hoan

 

- Điện thoại: 0988.683.401
          - Địa chỉ: Đường Quôc lộ
4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện
Đồng Văn.
 

 

14. Dìu Dỉ Chiến

 

- Điện thoại: 0977.051.447
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

15. Đặng Đức Thành

 

- Điện thoại: 0973.467.650
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

16. Vàng Dỉ Xoáng

 

- Điện thoại: 0966.187.469
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

17. Lý Thị Hoa

 

- Điện thoại: 0982.344.376
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

18. Vũ Văn Thanh

 

- Điện thoại: 0988.684.534
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.                
 

 

19. Nguyễn Văn Quý

 

- Điện thoại: 02196.288.710
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

20. Hoàng Thị Diệu

 

- Điện thoại: 0985.952.909
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

21. Phạm Thị Nhẫn

 

- Điện thoại: 0915.368.018
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

22. Hoàng Văn Sủ

 

- Điện thoại: 0944.266.670
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

23. Vàng Thị Suối

 

- Điện thoại: 01254.112.276
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

24. Dương Thị Phình

 

- Điện thoại: 0968.790.222
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

25. Phạm Thị Hồng

 

- Điện thoại: 0966.316.573
          - Địa chỉ: Tổ 1, TT Đồng Văn,
huyện Đồng Văn.
 

 

26. Lương Thị Hằng

 

- Điện thoại: 01658.496.095
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

27. Mai Thị Liên

 

- Điện thoại: 01683.639.451
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

28. Tôn Ánh Nguyệt

 

- Điện thoại: 01694.847.084
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

29. Phạm Thị Hải

 

- Điện thoại: 01685.905.229
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

30. Lương Ngọc Uyển

 

- Điện thoại: 01256.096.888
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

31. Đặng Thị Đình

 

- Điện thoại: 01678.621.824
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

32. Nguyễn Thị Hiền

 

- Điện thoại: 01682.897.955
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

33. Nguyễn Châu Loan

 

- Điện thoại: 0917.988.580
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

34. Hoàng Thị Chúc    

 

- Điện thoại: 01658.153.593
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

35. Vũ Văn Đoàn

 

- Điện thoại: 01677.405.920
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

36 . Hoàng Minh Đức

 

- Điện thoại: 0982.791.830
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

37. Tân Huyến

 

- Điện thoại: 0943 456 800
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

38. Giang Phục

 

- Điện thoại: 01678.424.916
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

39. Khánh Chi

 

- Điện thoại: 01698.516.322
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

40. Vũ Thị Bích Liên

 

- Điện thoại: 0965.282.699
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

41. Ngô Quang Khánh

 

- Điện thoại: 0963848.971
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

42. Nguyễn Thanh Từ

 

- Điện thoại: 0945.332.890
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

43. Vàng Thị Mỷ

 

- Điện thoại: 0989.974.956
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

44. Hoàng Thanh Đô

 

 Điện thoại: 0914.858.909
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

45. Lưu Thị Mùi

 

- Điện thoại: 0978.372.139
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

46. Mùng Thị Chai

 

- Điện thoại: 01647.911.689
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

47. Hoàng Văn Thành

 

- Điện thoại: 02193.856.381
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

48. Phạm Hồng Việt

 

- Điện thoại: 01672.996.999
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

49. Hoàng Quốc Hưng

 

- Điện thoại: 0987.001.745
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

          50. Hoàng Thị Huệ

 

- Điện thoại: 01272.944.323
          - Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

51. Khổng Thị Là

 

- Điện thoại: 0912.606.324
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

52. Lưu Văn Vàng

 

- Điện thoại: 01663.802.580
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

53. Sình Minh Sính (Thêu)

 

- Điện thoại: 01638.681.818
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

54. Nguyễn Thị Bình (Quang)

 

- Điện thoại: 0982.137.898
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

55. Tráng Minh Lợi

 

- Điện thoại: 02193.856.086
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

56. Hoàng Văn Hào

 

- Điện thoại: 0975.776.728
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

57. Củng Phủ Vân

 

- Điện thoại: 02193.856.310
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.                    
 

 

58. Phan Hồng Thuỷ

 

- Điện thoại: 02193.501.166
          - Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

59. Trần Minh Tâm

 

- Điện thoại: 02193.856.191
          - Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

60. Nguyễn Văn Điểm

 

- Điện thoại: 01232.871.839
          - Địa chỉ: - Địa chỉ: Đường Phố Cổ,
Tổ 3, TT Đồng Văn - Đồng Văn.
 

 

61. Hoàng Quốc Thân

 

- Điện thoại: 01688.120.866
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

62. Trần Minh Chi

 

- Điện thoại: 01697.051.332
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

63. Lý Thị Thịnh

 

- Điện thoại: 0947.952.080
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT
Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

64. Lù A Pái

 

- Điện thoại: 01699.149.958
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

65. Hoàng Văn Sình

 

- Điện thoại: 01696.700.159
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

66. Lý Thị Đào

 

- Điện thoại: 01685.167.267
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

67. Giàng Mí Chớ

 

- Điện thoại: 0943.959.929
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

68. Nguyễn Thị Hạt

 

- Điện thoại: 0975.118.389
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

69. Lù A Chì

 

- Điện thoại: 01686.900.480
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

70. Hoàng Văn Vương

 

- Điện thoại: 0912.094.265
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

71. Lý Văn Chiên

 

- Điện thoại: 0989.756.445
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

72. Nguyễn Văn Hãnh

 

- Điện thoại: 01682.598.478
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

73. Vàng Thị Mỷ

 

- Điện thoại: 0985.967.879
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   
 

 

74. Trần Văn Tám

 

- Điện thoại: 0972.917.971
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

75. Vũ Văn Hưng

 

- Điện thoại: 0969.022.522
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   
 

 

76. Vũ Minh Trọng

 

- Điện thoại: 0963.122.299
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

77. Chu Văn Phòng

 

- Điện thoại: 0989.136.828
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   
 

 

78. Hoàng Văn Năm

 

- Điện thoại: 0917.3433.075
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn
 

 

79. Phan Thị Niệm

 

- Điện thoại: 01686.752.494
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

80. Nguyễn Thị Hiên

 

- Điện thoại: 0975.066.382
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

          81. Vũ Văn Đại

 

- Điện thoại: 0976.736.412
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

82. Phùng Quang Thanh

 

- Điện thoại: 0978.888.895
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

83. Tôn Đức Hà

 

- Điện thoại: 0912.105.588
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

84. Dinh Mí Thào

 

- Điện thoại: 01692.222.800
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

85. Hò Văn Bình

 

- Điện thoại: 0989.667.525
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

86. Tiệp Trang

 

- Điện thoại: 0989.699.354
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

87. Đảng Khuyên

 

- Điện thoại: 0945.029.319
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   
 

 

88. Hoàng Văn Minh

 

- Điện thoại: 0973.526.800
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
 

 

TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.                       

 

 

 

89. Cầm Thị Nghĩa

 

- Điện thoại: 0978.370.156
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

90. Nguyễn Thị Huế

 

- Điện thoại: 0945.072.576
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,
TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

91. Mai Thế Toàn

 

- Điện thoại: 01236.233.773
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

92. Nông Thị Hà

 

- Điện thoại: 0969.022.522
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
 Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   
 

 

93. Nguyễn Văn Cương

 

- Điện thoại: 0915.395.378
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

94. Nguyễn Ngọc Anh (Thắng)

 

- Điện thoại: 0169.203.359
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

95. Trần Đức Văn

 

- Điện thoại: 0989.770.856
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

96. Liễu Thị Sáng

 

- Điện thoại: 0976.712.664
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ
7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.
 

 

97. Đàm Vân Kiều

 

 Điện thoại: 0945.332.918
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 

 

98. Ngô Văn Nghĩa

 

- Điện thoại: 01659.109.918
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,
Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.    
 
 
 

 

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

 
 

 

1. Bà: Lý Trung Kiên

 

 

 

 Phó Chủ  tịch UBND huyện Đồng Văn.

 

 

 

 Số điện thoại: 0985.983.225

 

 
 

 

2. Ông: Lương Đình Nhất -

 

 

 

Trưởng phòng Văn hoá & TT huyện Đồng Văn.

 

 

 

Số điện thoại: 0982.172.366

 

 
 

 

3. Ông: Nguyễn Văn Điệp

 

 

 

 Phó chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn.

 

 

 

Số điện thoại: 01688.208.309.

 

 
 

 

4. Ông: Tải Đình Tinh

 

 

 

Giám đốc Trung tâm VHTT & DL huyện Đồng Văn.

 

 

 

Số điện thoại: 0915.435.021

 

 
 

 

5. Bà: Sùng Thị Say

 

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm VHTT & DL huyện Đồng Văn.

 

 

 

Số điện thoại: 0967.541.969.

 

 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập