Chính trị

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

11/06/2024 16:16 50 lượt xem

TTTĐT - Sáng 11/06, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Văn đã Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện; cùng 150 Đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Đồng Văn nhiệm kỳ 2024 - 2029.jpg

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy phát biêu chỉ đạo tại Hội nghị

Đc Nguyễn Thanh Tuân, CT UBMTTQ huyện Đồng Văn phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Chinh, PCT UBND huyện tham luận tại Đại hội

Ra mắt Ủy viên UB MTTQ huyện Đồng Văn giai đoạn 2024 - 2029

Tặng giấy khen của CT UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào MTTQ giai đoạn 2019 - 2024

Tặng quà cho các Ủy viên UB MTTQ giai đoạn 2019 - 2024

Trao giấy khen của CT UBND huyện cho các tập thể vì thành tích đạt được trong phong trào MTTQ giai đoạn 20219 - 2024

Trao giấy khen của UB MTTQ Việt Nam cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào MTTQ

Trao giấy khen của UB MTTW Việt Nam cho 5 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao. Vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng hệ thống chính trị và đời sống xã hội ngày càng được khẳng định. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy, đã có 81 thôn tự quản bảo vệ môi trường, 225/225 tổ tự quản về an ninh trật tự được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động giám sát người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, hiệu quả, như: phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được các cấp, các tổ chức thành viên phát động, triển khai sâu rộng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được cán bộ, nhân dân hưởng ứng tích cực; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai hiệu quả, đã hỗ trợ làm được 62 nhà đại đoàn kết. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả,... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng  – Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà MTTQ huyện Đồng Văn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận nhằm xây dựng và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới,...

     Đại hội cũng đã Hiệp thương dân chủ, cử ra 47 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Văn khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Văn khóa XVI và tiến hành Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Dịp này, UBND huyện Đồng Văn cũng đã trao tặng giấy khen của UB MTTQ Việt Nam cho 5 tập thể và 10 cá nhân; trao giấy khen của CT UBND huyện cho 05 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ giai đoạn 2019 – 2024.

Việt Anh - TTVHTTDL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập