Chính trị

Đồng Văn Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021); 22 năm ngày dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2021)

08/10/2021 15:50 43 lượt xem

 

TTTĐT - Sáng ngày 7/10, Ban Dân vận Huyện ủy  Đồng Văn đã tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021); 22 năm ngày dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2021). Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Lợi UV-BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo TT-Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo 1 số cơ quan ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Đồng Văn Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021); 22 năm ngày dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2021)
Toàn cảnh buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 91 năm qua. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, được xem là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng và Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm làm Ngày Dân vận cả nước. Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại huyện Đồng Văn công tác dân vận của Đảng luôn được quan tâm, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền có bước chuyển biến mạnh mẽ, tập trung cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng trên mọi lĩnh vực, tăng cường đối thoại với dân. Mối quan hệ giữa các sở, ban ngành, địa phương trong thực hiện công tác dân vận được củng cố, tăng cường, ngày càng chặt chẽ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Ly Mí Vàng - Phó Bí thư TT-Huyện ủy Đồng Văn đã tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng cho đồng chí Trần Mạnh Lợi UV-BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban dân vận Huyện ủy Đồng Văn, đồng thời đồng chí cũng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Ban Dân vận Huyện ủy đã đạt được trong thời gian qua. Đ/c mong muốn trong thời gian tới, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở cần chú trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội về phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp dân vận trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phát động. Cán bộ dân vận thực sự phải thể hiện tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Ngọc Mỷ - TTVH,TT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập