Văn hóa - Xã hội

Đồng Văn: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 

01/06/2024 09:57 58 lượt xem

TTTĐT -Những năm gần đây, tốc độ phát triển về cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Đồng Văn đang diễn ra mạnh mẽ nhu cầu của người dân về xây dựng nhà ở, phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng tăng cao. Do vậy, tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn huyện vẫn còn diễn ra khá phức tạp. Trước thực tế trên huyện Đồng Văn cũng tích cực tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn nhằm tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cơ sở kinh doanh dịch vụ - du lịch.

Đồng Văn: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 
Đoàn kiểm tra thực địa

Đoàn kiểm tra thực tế

Với tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ thị trấn Đồng Văn là địa phương có tốc độ phát triển nhanh của huyện với nhiều dự án được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Theo tìm hiểu được biết nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân tăng cao, chủ yếu là xây dựng nhà ở và phát triển du lịch dịch vụ. Trong số đó không ít trường hợp xây dựng trái phép về trật tự xây dựng. Ngoài ra, cũng có những trường hợp khách quan ngoại lệ khác như một số gia đình thiếu hồ sơ, giấy tờ hoặc nằm trong khu quy hoạch không được xây dựng.

Trước tình trạng trên huyện Đồng Văn đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện lập lại kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý Đất đai, Quy hoạch, trật tự xây dựng và cơ sở kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn huyện. Trong đó, các thành viên sẽ tăng cường bám nắm địa bàn nhất là những khu trọng điểm hay xảy ra tình trạng xây dựng trái quy định. 

Cùng với đó, đoàn sẽ tập trung kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại hạn chế về các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, xây dựng trái phép, sai phép, không đúng quy hoạch đã được chỉ ra trong năm 2023. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra báo cáo tổng hợp các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị của các xã, thị trấn năm 2023, toàn huyện có 7 xã, thị trấn để xảy ra các trường hợp vi phạm gồm: xã Sủng Là, Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, Sà Phìn, Lũng Phìn, Sủng Trái và Thài Phìn Tủng với 46 trường hợp và 57 nội dung vi phạm trong đó: lĩnh vực xây dựng là 16 trường hợp; lĩnh vực đất đai là 36 trường hợp; lĩnh vực giao thông 02 trường hợp; lĩnh vực văn hóa 03 trường hợp, cụ thể: (Sủng Là 04 trường hợp, Lũng Cú 10 trường hợp, Sà Phìn 02 trường hợp, Lũng Phìn 01 trường hợp, Thị trấn Đồng Văn 25 trường hợp, Sủng Trái 03 trường hợp và Thài Phìn Tủng 01 trường).

Theo thẩm quyền UBND huyện đã ban hành 01 quyết định xử lý vi phạm hành chính xử lý với số tiền 35,0 triệu đồng hiện người vi phạm đã nộp phạt vào kho bạc nhà nước và đã thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả (tại xã Sủng Là). Ủy ban nhân dân các xã, trấn ban hành 14 quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Sủng Là 04 trường hợp, Lũng Cú 07 trường hợp, thị trấn Đồng Văn 02 trường hợp, Sà Phìn 01 trường hợp) với tổng số tiền là 56.000.000 đồng, hiện người vi phạm đã nộp vào Kho bạc nhà nước và đã chấp hành xong biện pháp khắc phục hậu quả đó là tháo dỡ công trình vi phạm khôi phục lại đất về hiện trạng ban đầu, và hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đến thời điểm ngày 10/05/2024 UBND xã, thị trấn đã chỉ đạo, xử lý dứt điểm 43 trường hợp với 54 nội dung vi phạm. 

Có thể nói, nhu cầu của người dân về xây dựng nhà ở là chính đáng, do vậy các xã, thị trấn và ngành chuyên môn cần tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về luật đất đai. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo việc xây dựng nhà ở trái quy định trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện không phát sinh thêm./.

Thiện Ngay - TTVH,TT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập