Chính trị

ĐỒNG VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII.

04/06/2024 18:18 34 lượt xem

TTTĐT - Chiều ngày 4/6/2024, huyện uỷ Đồng Văn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và các văn bản của Bộ chính trị, Ban thường vụ Tỉnh ủy cho các cán bộ chủ chốt các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

ĐỒNG VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII.
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện uỷ Đồng Văn phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Chinh - PCT UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Lý Trung Kiên - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện uỷ Đồng Văn, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, tại thủ đô Hà Nội, sau 2,5 ngày (từ ngày 16/5 đến ngày 18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cũng đã xem xét, đưa ra các quyết định về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư huyện uỷ Đồng Văn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đồng thời, phải tập trung nghiên cứu, nắm vững, vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới

Triệu Nghị - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập