Chính trị

Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH

07/01/2022 21:37 42 lượt xem

TTTĐT - Chiều ngày 6/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Dinh Chí Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện dự và chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện, các hội đoàn thể của huyện, cùng 19 điểm cầu của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra: Các thành viên BĐD tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền 1 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch Ban đại diện tỉnh giao, thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, ngoài giải ngân nguồn vốn mới và nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng đạt 100% kế hoạch nguồn vốn tỉnh giao tăng trưởng năm 2021. Chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch covid-19 từ xa, từ sớm, trước khi có dịch; đảm bảo phương châm “5K + Vaccine”, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho các đối tượng chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội,. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện. Trong công tác tín dụng, thực hiện nguồn vốn, trong năm Tổng nguồn vốn thực hiện là: 317.641 triệu đồng, tăng 10% số tuyệt đối tăng 28.713 triệu đồng so với đầu năm, tổng dư nợ: 315.528 triệu đồng/8.377 hộ còn dư nợ tăng trưởng 28.245 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 9,8%/ tổng dư nợ. Trong năm 2021 thực hiện cho vay cải tạo vườn tạp được 103 hộ/2.950 triệu đồng đạt 100% kế hoạch giao vốn năm 2021. Nợ quá hạn: 315 triệu đồng chiếm 0,10%/ tổng dư nợ giảm 0,04% so với đầu năm…. Phòng giao dịch duy trì và thực hiện tốt lịch trực giao dịch tại 19/19 xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Hội, đoàn thể, trong đó đã phối hợp giải ngân được trên 2.090 lượt hộ được vay vốn với số tiền là 92.259 triệu đồng….

Trong năm 2022, phát huy những thành tích đã đạt được, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,10%/ tổng dư nợ. Đôn đốc thu hồi 43.539 triệu đồng nợ đến hạn năm 2022. Tăng trưởng tín dụng đạt 100% kế hoạch được giao. Tỷ lệ thu nợ gốc tại điểm giao dịch xã đạt trên 90%. Hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn. Rà soát đề nghị xử lý rủi ro kịp thời. Thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch xã, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu tổ xếp loại khá, tốt đạt trên 97%/tổng số tổ../.

Đức Chung - TVHTT&DL

Tin khác