Văn hóa - Xã hội

Đồng Văn : Trồng mới được 169 nghìn cây xanh trong năm 2021

10/01/2022 16:56 34 lượt xem

TTTĐT - Xác định công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thời gian qua, huyện Đồng Văn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực giam gia, trồng và chăm sóc rừng trong năm 2021 đã có 169 nghìn cây xanh được trồng mới.

Đồng Văn : Trồng mới được 169 nghìn cây xanh trong năm 2021
Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây xanh

Để thực hiện tốt công tác trồng và chăm sóc bảo vệ rừng huyện Đồng Văn đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, cùng với các xã, thị trấn trồng rừng sản xuất và tạo cảnh quan gắn với phát triển kinh tế. Trong đó, huyện đã phân khoán diện tích đối với các hộ gia đình tại xã, thị trấn và trồng vào dịp Tết trồng cây, lồng ghép vào các chương trình cải tạo vườn tạp. Trong năm 2021, huyện Đồng Văn đã trồng mới được 169,2 nghìn cây, đạt 160% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,8%, đạt 100% kế hoạch. Qua theo dõi và đánh giá các diện tích rừng được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, khung thời vụ và được người dân kiểm tra, chăm sóc thường xuyên. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên chăm sóc rừng trồng các năm; kịp thời phát hiện và xử lý hành chính các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; cấp phát 2.519 triệu đồng tiền công khoán bảo vệ rừng tự nhiên tại 15 xã, thị trấn, đạt 100% kế hoạch./.

Thiện Ngay - TTVH,TT&DL

Tin khác