Xây dựng nông thôn mới

Giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2019

30/08/2019 00:00 212 lượt xem

TTTĐT - Ngày 30/8, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị Giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019.

          Trong 8 tháng đầu năm 2019, BCĐ Chương tình MTQG xây dựng NTM huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong năm 2019 của tỉnh giao, chủ động rà soát thực trạng và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với các xã biên giới đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn; mở các lớp tập huấn xây dựng NTM, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp chợ, họp thôn, chi bộ, hội nghị được 84 buổi với gần 7 nghìn lượt người nghe; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, tổ chức ra quân lũy kế được 21 buổi với hơn 1 nghìn người tham gia, nhân dân hiến được 2.680m2 đất, đóng góp được 2.681 ngày công lao động, láng và bó nền nhà lũy kế được 168 hộ và nhiều công trình phụ khác; về thực hiện Đề án 114, UBND huyện đã phân bổ kinh phí cho 20 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là gần 50 km, hiện đã đổ bê tông mặt đường được 17/20 đầu điểm công trình, với khối lượng là 27,142km; về kết quả huy động nguồn lực, trong đó tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dưng NTM tỉnh giao là 22 tỷ 298 triệu đồng, nguồn vốn lồng ghép là 23 tỷ 644 triệu động; về kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia: lũy kế đến nay xã Lũng cú đạt 16/19 tiêu chí; Sủng Là đạt 14/19 tiêu chí, Sà Phìn 12/19 tiêu chí, Phố Cáo đạt 11.19 tiêu chí, 13 xã còn lại đạt từ 7 đến 11 tiêu chí; tăng cường công tác chỉ đạo triển khai xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo ở khu vực biên giới…

          Tại hội nghị, các thành viên BCĐ NTM của huyện đã tiến hành thảo luận vào bản báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2019 và đưa ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ, và các giải pháp thực hiện trong 04 tháng cuối  năm 2019, theo đó, BCĐ xây dựng NTM của huyện tiếp tục hiện Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND huyện về thực hiện nhóm tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung, chủ trương, phương pháp xây dựng NTM đến quần chúng nhân dân; Chỉ đạo, đôn đốc các xã nội dung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các xã triển khai thực hiện các công trình được giao vốn; tiếp tục thực  hiện các nội dung nhà nước và nhân dân cùng làm…


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập