Tư pháp

Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở năm 2017

18/08/2017 00:00 356 lượt xem

Sáng ngày 17/8/2017, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đồng Văn đã tổ chứ hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa gải viên ở cơ sở cho cụm số một trên địa bàn huyện.

 Tại lớp tập huấn các báo cáo viên pháp luật của huyện sẽ truyền đạt một số chuyên đề hết sức cơ bản đó là: Khái quát về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật bằng miệng, các quy định về việc cưới, việc tang trong chỉ thị 08 của BTV huyện ủy Đồng Văn; Khái quát về những nội dung cơ bản trong Nghị định 34, Nghị định 112 và chỉ thị 01 của Chính phủ đối với khu vực biên giới; Khái quát về chính sách dân tộc, một số quy định của pháp luật về thực hiện chính sách dân tộc, việc giám sát tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; Khái quát về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc đăng ký, quản lý hộ tịch, cách thức hò giải ở cơ sở, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

     Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở được tổ chức với mục tiêu là đưa những kiến thức đã được tập huấn đi vào thực tế hoạt động tuyên truyền, PBGDP và truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và sẽ là cầu nối giữa Đảng, nhà nước ở địa phương với nhân dân và cũng sẽ là người trực tiếp chuyển tải các chủ trương, chính sách pháp luật đến với nhân dân. Đây là những nội dung tuyên truyền thiết thực phù hợp với thực tế của địa phương để áp dụng vào công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở một cách có hiệu quả. 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập