Tin địa phương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Bảng lần thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Mở rộng).

28/12/2021 22:55 29 lượt xem

TTTĐT- Ngày 22/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Bảng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Đức Nam – Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thị trấn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, các đồng chí cán bộ, công chức và Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn thị trấn.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó, BCH Đảng bộ thị trấn có nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tiếp tục được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; đảm bảo thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động của chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức CT-XH. Đặc biệt, thị trấn đã và đang tích cực thực hiện quyết liệt trong công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn... Riêng về lãnh đạo phát triển kinh tế, trong năm 2021, thị trấn tập trung vào công tác cải tạo vườn tạp đảm bảo kế hoạch; lĩnh vực chăn nuôi được duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt. Các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại - dịch vụ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội… tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. An ninh – quốc phòng đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý vào nội dung của báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022; Dự thảo nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 về mục tiêu giải pháp chủ yếu năm 2022 Sau đó, Hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý I, năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Nam - Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của thị trấn Phố Bảng. Đồng chí trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vị trí của thị trấn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện, tầm quan trọng của công tác cán bộ, sự đoàn kết trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân… Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí thống nhất cao với kế hoạch đã được Đảng ủy định hướng. Trong đó, đề nghị thị trấn sớm ban hành kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid -19 gắn với mục tiêu kép về phát triển kinh tế xã hội./.

Vàng Lía - UBND thị trấn Phố Bảng

Tin khác