Chính trị

Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/12/2021 10:10 50 lượt xem

TTTĐT - Ngày 17/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thịnh – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo TT Huyện ủy – HĐND – UBND, UBMTTQ huyện, các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các Ban xây dựng Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, LLVT, lãnh đạo 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc nên các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn thành. Trong tổng số 23 chỉ tiêu thực hiện năm 2021, đã có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt. Tiếp tục kiên định với quan điểm phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ ngành du lịch và du lịch thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quyết liệt chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và khống chế thành công dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn nhân dân chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất đúng khung thời vụ. Tập trung thực hiện 3 chương trình lớn trong năm: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho Người có công, Cựu chiến nghèo, Hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn II đảm bảo tiến độ; tập trung thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; tiến độ đấu giá đất. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 156% Nghị quyết. Công tác quản lý đô thị, quản lý Quy hoạch, xây dựng nhà ở được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đã có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện ký số văn bản điện tử đạt trên 95%. Chất lượng công tác Giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; toàn hệ thống chính trị đã tích cực trong việc vận động, giải quyết tình trạng tảo hôn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Hoàn thành bàn giao tân binh lên đường nhập ngũ theo chỉ tiêu tỉnh giao. Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, đồng bộ, quyết liệt, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đạt giải nhì toàn tỉnh; Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp huyện Đồng Văn, nhiệm kỳ 2021-2026;…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận vào Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, trong đó tập trung tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, cùng với tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện quan điểm lấy sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ ngành du lịch và du lịch thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Tập trung tiếp tục thực hiện 03 khâu đột phá và 05 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2025; tập trung triển khai các nội dung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025....

Đức Chung - TTVHTT&DL

Tin khác