Chính trị

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp Hành Đảng bộ Thị trấn Đồng Văn mở rộng khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/12/2021 22:39 24 lượt xem

TTTĐT - Chiều ngày 24/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đồng Văn đã tổ chức hội nghị lần thứ 18  (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp Hành Đảng bộ Thị trấn Đồng Văn mở rộng khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn như: rét đậm, rét hại kéo dài, mưa lũ, gió lốc xảy ra ở nhiều nơi, dịch bệnh phát sinh nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, thường xuyên, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, toàn thị trấn đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn và hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng số 26 chỉ tiêu thực hiện năm 2021, đã có 21/26 chỉ tiêu đạt và vượt, 03 chỉ tiêu đạt dưới 95%, 01 chỉ tiêu không đạt và 01 chỉ tiêu không thực hiện được. Toàn thị trấn đã tập trung chỉ đạo không chế kịp thời dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu phi, tích cực chuyển đổi mô hình canh tác từ trồng ngô sang trồng rau chuyên canh tại thôn Lùng Lú, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các loại cây trồng, thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân. Chỉ đạo trồng cỏ và chế biến dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, công tác thụ tinh nhân tạo bò và phòng, chống dịch bệnh nhìn chung dàn gia súc trên địa bàn phát triển ổn định, tồng đàn gia súc là 8.292/80246 con tăng 712 con so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì 3.450 đàn ong và tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động 4 gia trại chăn nuôi. Công tác Giáo dục đã tiếp tục được quan tâm, duy trì tỷ lệ sĩ số học sinh hàng ngày trên lớp đạt trên 98,6|% và nâng cao chất lượng dạy và học. UBND thị trấn đã chỉ đạo, phối hợp duy trì 02 chốt chặn cố định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân. Đồng thời, chấn chỉnh việc thực hiện quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng tại khu vực trung tâm thị trấn.  Công tác giáo dục, ý tế và an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên duy trì công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, mối quan hệ phối giữa thị trấn với các phòng, ban chuyên môn của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ và các đoàn thế đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Linh - Bí thư  UBND thị trấn Đồng Văn đã ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của UBND thị trấn. Trong thời gian tới, UBND thị trấn sẽ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung để phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo phát huy  vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tham mưu và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo khâu đánh giá cán bộ, công chức gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ. Tập trung phát triển nội lực, thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu hút đầu tư để khai thác các tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác