Kinh tế

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2)

29/06/2021 04:16 208 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2). Tham gia hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các xã, Thị Trấn; các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, thành viên Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, công chức Văn phòng Thống kê và điều tra viên 19 xã, thị trấn.

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê. Trong đó, tổng điều tra kinh tế có quy mô lớn và độ phức tạp nhất của ngành thống kê, thu thập các thông tin về cơ sở kinh tế, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra có ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn thực hiện, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên của Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn đã trình bày một số nội dung: Các nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, tổng điều tra kinh tế năm 2021.Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập