CHUYÊN MỤC CẢI TẠO VƯỜN TẠP- HỖ TRỢ XD NHÀ Ở

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm da nổi cục 7 tháng đầu năm 2021

06/08/2021 08:48 108 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 05/08, Huyện ủy huyện Đồng Văn đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã sơ kết công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm da nổi cục 7 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Thịnh – Bí thư – CT HĐND huyện, TT Huyện ủy, HĐND, UBND cùng các cơ quan ban, ngành huyện Đồng Văn.

Trong 7 tháng đầu năm, huyện Đồng Văn đã đăng ký cải tạo vườn tạp  được 280/255 vườn, tổ chức thực hiện theo các tiêu chí là 254 vườn với tổng diện tích là 321.136m2 cho 65 hộ nghèo, 126 hộ cận nghèo và 63 hộ khác. Qua kiểm tra, đánh giá nghiệm thu số vườn đạt theo tiêu chí tại  Đảng ủy, các xã thị trấn có 103 vườn với diện tích 138.753m2 cho 31 hộ nghèo, 42 hộ cận nghèo và 28 hộ khác trong đó có nhiều xã, thị trấn có số lượng vườn đạt theo tiêu chí cao như|: xã Phố Là 18 vườn, xã Sảng Tủng 14 vườn,.... có nhiều hộ điển hình trong thực hiện cải tạo vườn tạp tại các xã Tả Lủng, thị trấn Phó Bảng,... Các hộ có nhu cầu vay vốn sẽ được bình xét từ thôn và có hồ sơ vay vốn cụ thể  được Ngân hàng CSXH huyện thẩm định và giải ngân  theo kế hoạch. Về xây dựng Nông thôn mới, BCĐ xây dựng NTM các xã, thị trấn vẫn duy trì hoạt động, hàng tháng đều tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên,vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM duy trì, vận động nhân dân các thôn hiến đất làm đường, đóng góp ngày công mở đường dân sinh đi các nhóm hộ như: thôn Tả Lủng B đã hiến 1.380m2 đất mở rộng tuyến đường với chiều dài 460m, rộng 2,5m, xã Sủng Là huy động 387 ngày công tu sửa được 1.165m đường giao thông,.... Về công tác phòng chống dịch bệnh, đến thời điểm hiện tại, số bò mắc bệnh trên toàn huyện là 232 con/196 hộ, tiêu hủy 41 con bò, điều trị khỏi triệu chứng 69 con, đang tiếp tục điều trị triệu chứng 122 con.  Ngay sau khi công bố dịch Tả lợn Châu phi thì UBND thị trấn đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh: Thành lập 03 chốt kiểm soát dịch bệnh, thực hiện phun tiêu độc khử trùng, tạm dừng mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn thị trấn. Đồng thời thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Tỉnh, của huyện về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 nhằm nâng cao nhận thực của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các xã, Thị trấn trọng điểm kiểm tra, đôn đốc, định hướng các nội dung công việc cần phải triển khai thực hiện, khắc phục những khó khăn. Xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn được phân cấp để triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn các hộ tham gia thực hiện cải tạo vườn tạp. Vận động các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ, hỗ trợ để xây dựng nhà ở cho các đối tượng được hỗ trợ, đặc biệt là đối tượng hộ nghèo có chủ hộ già cả neo đơn, tàn tật, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM hoàn thành đúng tiến độ.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập