Quốc phòng - An ninh

Huyện Đồng Văn sẵn sàng cho Lễ giao nhận quân năm 2016

25/02/2016 00:00 343 lượt xem

TTTĐT - Cùng với các địa phương khác trên toàn tỉnh, ngày 27/2/2016, huyện Đồng Văn sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016, tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, huyện Đồng Văn đã hoàn tất mọi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

 Phát huy thành tích đạt được, Đảng ủy Ban CHQS huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện về các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyển quân chặt chẽ, đầy đủ đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự quy định. Trước khi thực hiện các bước trong quy đình đó, huyện tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tuyển quân năm 2015 của huyện; tiến hành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và các văn bản mới quy định về công tác tuyển quân. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân được nâng lên. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước như việc đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ đồng thời chuẩn bị chu đáo hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân.

Căn cứ khoản 1 điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng, để tuyên truyền tốt Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 tới toàn thể công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Huyện Đồng Văn đã có nhiều nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, chỉ đạo các binh chủng tuyên truyền, đặc biệt là cấp ủy chính quyền cấp xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân hiểu về luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cấp ủy, chính quyền các cấp đã có chính sách ưu đãi giúp đỡ các gia đình có con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, để gia đình họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình để những công dân phục vụ trong quân ngũ yên tâm công tác hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Ngay từ cuối năm 2015 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Văn đã tuyển chọn được 65 công dân đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị và trình độ văn hóa. Thực hiện tốt “3 gặp 4 biết” đó là: Gặp cấp ủy, chính quyền địa phương; gặp gia đình công dân; gặp trực tiếp công dân nhập ngũ. 4 biết: Biết lai lịch chính trị phẩm chất đạo đức rõ ràng; biết về sức khỏe trình độ; biết nguyện vọng của công dân và gia đình; biết hoàn cảnh gia đình. Đến thời điểm này có thể nói 65 công dân của huyện Đồng Văn đủ điều kiện sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

Năm 2016, Huyện Đồng Văn được giao tuyển chọn 65 công dân nhập ngũ. Trong đó giao cho Sư đoàn 316 là 25 công dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là 30 công dân, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh là 10 công dân. Hiện tại Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã phân bổ chỉ tiêu giao quân cho các xã, thị trấn và đã có 7/65 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt trên 10% so với tổng số công dân được nhập ngũ đợt này. Hiện nay, huyện đang tiếp tục chuẩn bị cho lễ giao nhận quân bảo đảm đúng quân số theo yêu cầu của cấp trên. Từ những kết quả bước đầu, chúng ta tin tưởng rằng công tác tuyển quân của huyện Đồng Văn năm 2016 sẽ đạt kết quả cao, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao./.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập