Thông tin tuyên truyền

Huyện Đồng văn - Hà Giang chấm điểm phần soạn đề cương của các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

22/09/2021 09:42 179 lượt xem

TTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 16 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang và Kế hoạch số 50 của Huyện ủy Đổng Văn về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Đồng văn - Hà Giang chấm điểm phần soạn đề cương của các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh buổi chấm bài dự thi

Trong 2 ngày từ ngày 21-22/9/2021. Ban giám Khảo của huyện đã tiến hành chấm bài dự thi của các đồng chí dự thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Đến nay đã có 62/63 thí sinh đăng ký tham gia Hội thi. Qua đánh giá sơ bộ các bài tham gia dự thi đợt này đều đạt chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu theo thể lệ Hội thi. Theo Thể lệ đối tượng dự thi là Bí thư hoặc Phó Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đồng Văn. Mỗi thí sinh phải tham dự đủ 03 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Dự kiến cuối tháng 9 này sẽ diễn ra 2 phần thi còn lại.

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời thông qua Hội thi, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ s

Dương Ngọc Đức - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập