Hoạt động của tỉnh

Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

03/09/2019 00:00 291 lượt xem

Sáng ngày 30/8/2019, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường) xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, đây là Kỳ họp quan trọng để HĐND tỉnh quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong thời gian làm việc ½ ngày, với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, đây là Kỳ họp quan trọng để HĐND tỉnh quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong thời gian làm việc ½ ngày, với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh,   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu tài liệu và cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

  Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở xem xét, thảo luận các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình, trên tinh thần dân chủ, qua thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh; Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội (bổ sung đợt 2) năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc thông qua chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019.

 

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh thông qua; đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chuyên môn cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, các Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh; đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp đến cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh biết, thực hiện. Các vị đại biểu HĐND tỉnh phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến HĐND tỉnh; tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp.   ​


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập