Chính trị

Khai mạc lớp Sơ cấp lí luận Chính trị năm 2024

04/06/2024 18:25 44 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 03/06, Trung tâm Chính trị huyện Đồng Văn đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024 cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn. 

Khai mạc lớp Sơ cấp lí luận Chính trị năm 2024
Toàn cảnh lớp học

 

Tham gia Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa 45 tại Trung tâm chính trị huyện năm 2024 có hơn 80 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ từ huyện đến cơ sở. Khóa học sẽ được kéo dài từ ngày 03/06 – 10/07, trong thời gian này, các học viên sẽ được các thầy, cô giáo  tìm hiểu 18 chuyên đề chính như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Chủ nghĩa Tư bản và các giai đoạn phát triển; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Các học viên sẽ được truyền đạt nội dung kiến thức cập nhật rộng, nhiều vấn đề mới liên quan đến nhận thức về lĩnh vực khoa học xã hội, những vấn đề thuộc về bản lĩnh, ý thức chính trị của đảng viên.

Thông qua chương trình học tập, giúp cho các học viên nâng cao về nhận thức, về những tri thức mới, nhằm từng bước hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về tổ chức hoạt động của Đảng, bộ máy Nhà nước Việt Nam; những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;  nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng Đảng; nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đứng vững trên nền tảng tư tưởng cách mạng, có tư duy và hành động sáng tạo, đúng đắn, phù hợp.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập