Dân số lao động

Khái quát trung

24/09/2021 04:10 2488 lượt xem

Đồng Văn là một huyện vùng cao núi đá biên giới của tỉnh Hà Giang nơi cực Bắc của Tổ quốc; Phía Bắc và phía Tây giáp 02 huyện Phú Ninh và Malypho, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với chiều dài đường biên giới Việt-Trung trên 54,6 km; phía Nam giáp huyện Yên Minh, phía Đông giáp huyện Mèo Vạc. Diện tích tự nhiên là 45.171,22 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp có diện tích 34.978,05 ha chiếm 77,43% tổng diện tích đất tự nhiên, còn lại là diện tích đá và đất phi nông nghiệp, độ cao trung bình so với mặt biển là 1500m. Toàn huyện có 17 xã và 2 thị trấn, gồm 225 thôn, tổ dân phố, trong đó có 18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn và 01 xã thuộc khu vực I đạt chuẩn nông thôn mới theo (QĐ số 861/QĐ-TTg). Dân số toàn huyện có 16.516 hộ= 82.741 khẩu; hộ nghèo 6.930 hộ = 35.695 khẩu chiếm 41,96% theo chuẩn nghèo mới, hộ cận nghèo 4.761 hộ = 24.609 khẩu chiếm 28,83%, hộ không nghèo 4.825 hộ = 22.437 khẩu chiếm 29,21%. Toàn huyện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: Tỷ lệ dân tộc Mông chiếm 87,75%; tỷ lệ dân tộc Tày chiếm 2,67%, tỷ lệ dân tộc Kinh chiếm 2,4%, tỷ lệ dân tộc Giấy chiếm 1,34%, tỷ lệ dân tộc Hoa Hán chiếm 2,27%, tỷ lệ dân tộc Lô Lô chiếm 0,8%, Tỷ lệ dân dân tộc Cờ Lao 0,84% còn lại là các dân tộc khác chiếm 1,29%.

TTTĐT

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập