Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện về tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại xã Phố Cáo

17/05/2024 22:48 295 lượt xem

TTTĐT - Thực hiện Thông báo số 04-TB/KTGS ngày 13/5/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCS huyện Đồng Văn về việc kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách năm 2024. Sáng ngày 14/5/2024 Đoàn kiểm tra, giám sát do Ông: Hoàng Minh Đức – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Văn Huyên, Giám đốc NHCSXH huyện và Ông Nguyễn Bá Đông, Tổ trưởng tổ Tín dụng NHCSXH huyện; Ông Lê Văn Ngọc, Chuyên viên HND huyện; cùng với cấp uỷ, chính quyền, các hội đoàn thể, các tổ TK&VV trên địa bàn xã Phố Cáo.

Kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện về tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại xã Phố Cáo
Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Trước khi làm việc với Ban đại diện NHCS xã, Đoàn kiểm tra và làm việc trực tiếp với Hội đoàn thể xã, trưởng thôn, bản và Ban quản lý Tổ TK&VV của 02 thôn; thăm, nắm tình hình quản lý và sử dụng vốn tại 10 hộ vay vốn. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, ghi chép sổ sách của Hội ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV. Trong 5 tháng đầu năm 2024, các tổ chức CT-XH ủy thác đã cùng với NHCSXH giải ngân cho trên 70 lượt hộ với số tiền 4.249 triệu đồng. Đến 30/4/2024, dư nợ Hội quản lý là 27.198 triệu đồng, tăng 748 triệu đồng so với 31/12/năm trước, chiếm 100% tổng dư nợ cho vay.