Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19

05/10/2021 15:35 65 lượt xem

TTTĐT - Vừa qua, UBND huyện Đồng Văn đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống dịch Covid-19.

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19
Các đồng chí Ban tổ chức nhấn nút khai mạc cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đồng Văn được tổ chức trong vòng 50 ngày kể từ ngày cuộc thi được phát động, với đối tượng dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Đồng Văn. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng trực tuyến trên mạng internet. Người tham gia thi sẽ phải trả lời 20 câu hỏi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Đây là cuộc thi đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin do UBND huyện Đồng Văn tổ chức, vừa để phù hợp với tình hình công tác trong thời gian chống dịch, vừa là để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện chuyển đổi số các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL trong phòng chống dịch Covid-19 của huyện Đồng Văn.

Đức Chung - TVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập