Tin địa phương

Sảng Tủng: Tổ chức thực hiện vừa giám sát vừa bấm thẻ tai để đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng giống bò sinh sản thuộc 03 Chương trình MTQG năm 2024.

10/06/2024 14:40 23 lượt xem

TTTĐT - Vừa qua dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy về triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG đặc biệt là Dự án 3 phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Sảng Tủng: Tổ chức thực hiện vừa giám sát vừa bấm thẻ tai để đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng giống bò sinh sản thuộc 03 Chương trình MTQG năm 2024.
​​​​​​​Cán bộ Thú y xã thực hiện bấm tai con bò

UBND xã đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tiêm phòng cho đàn bò, bấm tai để quản lý theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển, với sự đồng tình của các hộ gia đình, hiện nay xã đã thực hiện giải ngân tổng là 2,7 tỷ đồng với 180 con bò cho 180 (hộ nghèo; hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng) của 05 thôn. Đây là số hộ đã được bình xét đủ tiêu chuẩn hỗ trợ theo quy định, mỗi hộ tham gia mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản sẽ được hỗ trợ là 15 triệu đồng cho gia đình tự đi mua con giống bò sinh sản, với đó UBND xã đã thành lập tổ chức nghiệm thu con giống đảm bảo tiêu chuẩn quy định theo Dự án được UBND huyện phê duyệt và cam kết giữa hộ gia đình với UBND xã. Đây là nội dung được triển khai theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Mỗi hộ sẽ sử dụng vốn trong vòng 36 tháng sau đó sẽ hoàn trả lại 35% vốn cho Nhà nước.

Việc vừa giám sát vừa bấm thẻ tai con bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ, có vai trò và ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp bà con thoát nghèo, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển mà còn giúp công chức chuyên môn và cán bộ Thú ý xã nắm bắt thông tin chính xác rõ ràng của từng con bò thuộc Dự án mỗi khi kiểm tra, giám sát./.


 

Cao Triểu - UBND xã Sảng Tủng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập