Tin địa phương

Sảng Tủng: UBND xã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thông thôn huyện Đồng Văn triển khai mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách không dùng tiền mặt.

17/05/2024 22:45 66 lượt xem

TTTĐT- Sáng ngày 17.5 UBND xã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thông thôn Chi nhánh huyện Đồng Văn, triển khai mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách không dùng tiền mặt dự có Thường trực UBND xã, công chức Lao động BT&XH, Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thông thôn Chi nhánh huyện Đồng Văn và các đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách trên địa bàn xã.

Sảng Tủng: UBND xã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thông thôn huyện Đồng Văn triển khai mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách không dùng tiền mặt.
Cán bộ ngân hàng hướng dẫn các đối tượng hưởng chế độ mở tại khoản

Thực hiện công văn số 928/UBND-LĐTBXH, ngày 04/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn về việc phối hợp với Ngân hàng mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách không dùng tiền mặt.

Sau khi nhận được công văn trên UBND xã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền đến người dân đặc biệt với các đối tượng hiện nay đang được hưởng hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, qua mắt bắt và nhu cầu của người dân và người thân của các đối tượng đang chế độ chính sách việc mở tài khoản tại Ngân hàng là rất thuận lợi cho các đối tượng vì tránh tình trạng làm mất tiền khi đến nhận tiền phụ cấp Bưu điện xã, đôi khi đến ký nhận tiền xong trên trường về nhà làm tiền rơi do đường đi lại khó khăn, tránh tình trạng các đối tượng được hưởng không đến ký nhận phụ cấp theo đúng thời quy định, dẫn đến tiền tồn ở cán bộ cấp phát, tránh thất thoát tiền làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ, chỉ tiêu của xã./.

Cao Triểu - UBND xã Sảng Tủng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập