Chính trị

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang làm việc với huyện Đồng Văn về công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021

05/10/2021 15:20 42 lượt xem

TTTĐT - Chiều ngày 28/09, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang do đồng chí Sùng Đại Hùng - Giám đốc Sở LĐTB&XH làm trường đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ huyện và thị trấn Đồng Văn về công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021 tại các xã Sủng Trái, Lũng Phìn và thị trấn Đồng Văn. 

Đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại một số xã về thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm tại 03 xã của huyện Đồng Văn. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, về tình hình triển khai thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn quản lý. Theo đó, dựa trên kết quả cuối năm 2021 huyện Đồng Văn có 16.516 hộ dân với hơn 82 nghìn nhân khẩu. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện cuối năm 2020 cần rà soát cuối năm 2021 là 11.691 hộ, trong đó: hộ nghèo là 6.931 hộ, hộ cận nghèo là 4.761 hộ. Riêng số hộ không nghèo viết đơn đề nghị rà soát lại tại xã Lũng Cú - xã NTM thuộc vùng I là 529 hộ. UBND huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện thành ;ập danh sách hộ cần rà soát để tiến hành rà soát bằng phiếu B,B1,B2 trước ngày 15/9/2021. Đồng thời triển khai cho hộ không nghèo viết Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông làm ngư nghiệp có mức sống trung bình, nhất là tại xã Lũng Cú. Kết quả ghi phiếu rà soát tại các xã, thị trấn đến thời điểm hiện tại 19/19 xã, thị trấn của huyện Đồng Văn đã triển khai ghi phiếu B,B1,B2 tại thôn và toàn huyện đã thực hiện được 3.946 phiếu đạt 33,75%. 

Trong thời gian tới. BCĐ huyện và thị trấn sẽ căn cứ theo quyết định được phân công, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện theo kế hoạch, định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc tại cơ sở về BCĐ huyện. UBND các xã, thị trấn cần căn cứ theo đúng kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo cuối năm và tiến hành thực hiện bảo đảm chính xác, đúng tiến độ.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập