CHUYÊN MỤC CẢI TẠO VƯỜN TẠP- HỖ TRỢ XD NHÀ Ở

Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp tại xã Phố Cáo huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

30/05/2024 23:12 28 lượt xem

TTTĐT - Phố Cáo là xã vùng cao núi đá của huyện Đồng Văn. Toàn xã có 1.360 hộ gia đình cùng sinh sống, với 9 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm 95%.  Có 691 hộ nghèo.Trong những năm qua đời sống của người dân vô cùng khó khăn, việc đầu tư vào phát triển kinh tế còn rất nhiều hạn chế, chưa có sự quan tâm, chú trọng vào phát triển kinh tế vườn.

Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp tại xã Phố Cáo huyện  Đồng Văn tỉnh Hà Giang
cán bộ kỹ thuật hướng dẫn hộ gia đình xã Phố Cáo thực hiện cải tạo vườn tạp

 

Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân. Ủy ban nhân xã Phố Cáo đã triển khai, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện, đặc biệt vận động hộ nghèo, hộ cân nghèo có diện tích vườn để trống chưa đầu tư cây trồng, vật nuôi.Sau 4 năm thực hiện nhiều hộ gia đình đã nâng cao nhận thức, tập trung đầu tư xây dựng, quy hoạch lại vườn nhà, tham khảo thị trường để tìm chọn những cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và có khả năng cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện. Hiện nay toàn xã có 36 vườn tạp, chủ yếu là vườn trồng rau kết hợp với chăn nuôi, đã mang lại hiệu quả kinh tế với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng/hộ/năm. Cao gấp 2, 3 lần so với trước thời điểm chưa thực hiện cải tạo vườn tạp, giải quyết được việc làm ổn định cho lao động địa phương, 95% hộ nghèo tham gia đều vươn lên thoát nghèo. Việc cải tạo vườn tạp đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân, làm thay đổi đáng kể nhận thức, phương thức canh tác của người dân, không gian sinh sống của hộ gia đình được sắp xếp lại hợp lý, khoa học, ngăn nắp; thôn xóm sạch - đẹp; tác động tích cực đến chương trình xây dựng Nông thôn mới của toàn xã.

           

            Ảnh hộ gia đình xã Phố Cáo thực hiện cải tạo vườn tạp trồng rau gắn với chăn nuôi 

 Với chủ  trương, chính sách của nhà nước Đảng ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cùng nhân dân các dân tộc xã Phố Cáo đã có những nhận thức hướng đi đúng đắn, người dân đã biết nhân rộng quỹ đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của nhân dân được cải thiện, khuân viên nhà ở và vườn, chuồng trại gọn gàng, sạch đẹp.

 

Trịnh Thị Như - Chi bộ Trạm khuyến nông

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập