Tin địa phương

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024

05/06/2024 23:26 23 lượt xem

 

TTTĐT -  Ngày 05/06/2024, UBND xã Vần Chải tổ chức khai mạc huấn luyện dân cho các lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Dự chỉ đạo có đồng chí Mua Sè Sính – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Củng Phủ Sấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kiên chủ tịch giáo dục quốc phòng; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND,UBMTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã.Tổng quân số 86 đồng chí.

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024
Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Khai mạc đồng chí: Củng Phủ Sấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kiêm chủ tịch giáo dục quốc phòng; đồng chí Ly Mí Cho – Chỉ huy Trưởng thông qua Chỉ thị số 24-CT/HU ngày 08/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện lãnh đạo công tác quốc phòng năm 2024; triển khai kế hoạch số 03/KH-BCH, ngày 21/02/2024 của Ban chỉ huy quân sự xã Vần Chải, về huấn luyện chiến sỹ dân quân năm 2024 đã được ban chỉ huy quân sự huyện phê duyệt. Quân số 86 đồng chí, cho ra 18 đồng chí, trong đó: 9 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ dân quân; 9 đồng chí lý do khác. Kết nạp: 18 đồng chí, trong đó: nữ 3 đồng chí.Chất lượng đảng viên 23/86 đồng chí, chiến tỷ lệ 26,7%. Đối tượng huấn luyện tại xã gồm 2 đối tượng đó là trung đội cơ động và lực lượng tại chỗ; huấn luyện tại 52/53 đồng chí đạt tỷ lệ 98,1%.

Kết luận của đồng chí Củng Phủ Sấn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã kiêm chủ tịch giáo dục quốc phòng: Giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy quân sự xã phải đảm bảo về giờ giấc, tác phong của một người chiến sỹ dân quân, chấp hành mọi mệnh lệnh khi Đảng và Nhà nước cần như khắc phục thiên tai, cháy rừng hoặc giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn.

                                        

Sùng Phình - UBND xã Vần Chải

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập