Xã Lũng Táo

UBND xã Lũng Táo

03/01/2018 00:00 5895 lượt xem

     Xã Lũng Táo là xã biên giới của huyện Đồng Văn, cách trung tâm 12 km về phía đông, có 2/16 thôn biên giới với chiều dài đường biên giới 10,9 km, phía tây giáp với nước bạn Trung Quốc và xã Sà Phìn, phía bắc giáp với Mã Lé, phía Đông  Nam giáp với Thài Phìn Tủng,  Tổng số toàn xã có 721 hộ với 3.610 khẩu, gồm 02 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 98% dân số của toàn xã, còn lại là dân tộc Lô Lô. Tổng số hộ nghèo 422/721 hộ chiếm 58,53%. Diện tích tự nhiên là 2.176.74 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 428ha, đất lâm nghiệp là 598.37ha, còn lại là đất khác.

     Khí hậu thời tiết khắc nghiệt: Nắng hạn, rét đậm rét hại kéo dài, có tháng nhiệt độ xuống dưới 1oC, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Xã Lũng Táo là một trong những xã khó khăn của huyện Đồng Văn.

    Tỷ trọng Nông - lâm nghiệp chiếm 90%; Dịch vụ - thương mại chiếm 08%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đa số các thôn trên đia bàn xã còn thiếu thốn thông tin do chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để phủ sóng truyền thanh và phủ sóng điện thoại (Vinaphone). Nhưng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất, các loại cây trồng như ngô, đậu tương, các loại rau, đã được trú trọng để phát triển mạnh, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh bò nhân tạo, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình trạng lao động tự do Trung Quốc vẫn còn nhiều…

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LŨNG TÁO

1. Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên: Lầu Mí Pó

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/07 /1972   

- Quê quán: Thôn Há Pua Đa, xã  Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn  Tỉnh Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Lũng Táo, Xã Lũng Táo huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học ; Cử nhân

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 01632907000

- Địa chỉ Email: lmpo.xlungtao@hagiang.gov.vn

2. Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lũng Táo

 

- Họ và tên: Dinh Mí Sèo

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/5 /1977   

- Quê quán: xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn-  tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Lủng - xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01685087996.

Địa chỉ Email: dmseo.xlung@hagiang.gov.vn

3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

- Họ và tên: Ly Mí Phía

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/04 /1979  

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Mà Lủng, xã Lũng Táo, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Lũng Táo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01689107094.

- Địa chỉ Email: lmphia.xlungtao@hagiang.gov.vn.

4. Văn phòng Đảng ủy xã

 

- Họ và tên: Húa Thị nguyệt

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1986 

- Quê quán: Xã Bình Xa - huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Mò Só Tủng, xã Lũng Táo, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy xã Lũng Táo.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962119622

- Địa chỉ Email: htnguyet.xlungtao@hagiang.gov.vn.

5. Bí thư đoàn xã:

         

- Họ và tên: Dinh Mí Ly

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/03 /1986

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Lũng Táo, xã Lũng Táo, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Bí thư đoàn xã Lũng Táo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01678281564

- Địa chỉ Email: dmly.xlungtao@hagiang.gov.vn.

6. Chủ tịch Hội nông dân xã

 

- Họ và tên: Dinh Mí Sùng

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/03 /1964 

- Quê quán: Xã Lúng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Xã Lúng Táo, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã Lũng Táo.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: không

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Emil:dmsung.xlungtao@hagiang.gov.vn.

7. Chủ tịch Hội phụ nữ xã

 

- Họ và tên: Dương Thị Nhuân

- Ngày, tháng, năm sinh:21/11/1979

- Quê quán: Xã Vĩnh Phúc , huyện Bác Quang, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 1 thị trấn Đồng Văn,  huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ:  Chủ tịch hội phụ nữ xã Lũng Táo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 09609748134

- Địa chỉ Email: dtnhuan.xlungtao@hagiang.gov.vn.

8. Chủ tịch Cửu chiến binh xã

         

- Họ và tên: Vàng Mí Dính

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/03 /1976 

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã Lũng Táo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01632571521

- Địa chỉ Email. vmdinh.xlungtao@hagiang.gov.vn.

9. Chủ tịch MTTQ xã

 

- Họ và tên: Vừ Mí Tính

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/010/1985  

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Pó Sí, xã Lũng Táo, huyện

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Lũng Táo.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 016539824889

- Địa chỉ Email: vmtinh.xlungtao@hagiang.gov.vn.

II. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch UBND xã

 

 - Họ và tên: Ly Mí Hờ

-  Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1979

- Quê quán: xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú thôn séo lủng B- xã Sảng Tủng -huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Lũng Táo.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:01234864781

-  Địa chỉ Email: lmho.xlung tao@hgiang.gov.vn.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Lũng Táo.

 

 - Họ và tên: Khổng Quốc Văn

-  Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1978

- Quê quán: Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Lũng Táo, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Táo.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:0963833218

-  Địa chỉ Email: kqvan.xlungtao@gmail.com

3. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Lũng Táo

 - Họ và tên: Cháng Văn Minh

-  Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1987

- Quê quán:  xã Cao bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú:  Thôn Lũng Táo, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Táo.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01662063282.

-  Địa chỉ Email: cvminh.xlungtao@hgiang.gov.vn.

4. Công chức văn phòng HĐND&UBND xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Họ và tên: Vừ Mí Ná

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/4/1977

- Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Hơ, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.

- Chức  danh: Công chức văn phòng HĐND -UBND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị; trung cấp

- Số điện thoại: 01682736253

- Địa chỉ Email:vmna.xlungtao@hagiang.gov.vn

5. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

 

- Họ và tên: Dinh Mí Hờ

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1988

- Quê quán: xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Mò Só Tủng, xã Lũng Táo, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01674700700.

- Địa chỉ Email: dmho.xung tao@hagiang.gov.vn

6. Trưởng công an xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: Sùng Mí Say

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1977

- Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Há Hơ, xã Sà Phìn, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Trưởng công an xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979420021.

- Địa chỉ Email: smsay.xlungtao@hagiang.gov.vn

7. Công chức Tài chính - Kế toán xã

 

- Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1989

- Quê quán: xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Tài chính - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị:

- Số điện thoại:0975671189.

- Địa chỉ Email: vtnguyet.xlungtao@hagiang.gov.vn

8. Công chức Địa chính Nông lâm nghiệp

 

- Họ và tên: Củng Phủ Sấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1976

- Quê quán: Xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Công chức địa chính Nông nghiệp

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp.

- Trình độ chính trị:Sơ cấp

- Số điện thoại: 0978836441.

- Địa chỉ Email:  cpsan.xlungtao@hagiang.gov.vn

9. Công chức Địa chính chính xây dựng

 

- Họ và tên: Ly Mí Vừ

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1981

- Quê quán: Thị Trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Tài chính - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại:097366494.

- Địa chỉ Email: nttu.xlungcu@hagiang.gov.vn

10. Công chức Tư Pháp - Hội tịch xã

 

- Họ và tên: Thào Mí Cáy

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1986

- Quê quán: xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Lũng Cẩm Dưới, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lũng Táo.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao Đảng.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp. 

- Số điện thoại: 01626839439.

- Địa chỉ Email: tmcay.xlungtao@hagiang.gov.vn

 

11. Công chức Văn hóa - Xã hội xã

 

- Họ và tên: Ly Thị Cáy

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1984

- Quê quán: xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà

Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Pó Sí, xã Lũng Táo, huyện

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung  cấp. 

- Số điện thoại: 01673287436

- Địa chỉ Email: ltcay.xungtao@hagiang.gov.vn

12. Công chức lao động thương binh - xã hội

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1981  

- Quê quán: Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Công chức LĐTB-XH  xã Lũng Táo.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung Cấp.

- Số điện thoại: 0989927016

- Địa chỉ Email: nthuong.xlung tao@hagiang.gov.vn.

13. Công chức VP một cửa

 

- Họ và tên: Vàng Dính Pó

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/03 /1987  

- Quê quán: Xã phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủa Pả A, xã Phố cáo, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: VP một cửa xã Lũng Táo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 01654135466

- Địa chỉ Email vmpo.xlungtao@hagiang.gov.vn.

 

Nơi nhận:

- Phòng VH - TT huyện;

- TTr Đảng ủy, HĐNH xã;

- CT các Phó CT UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ly Mí Hờ

 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập