Xã Phố Cáo

UBND xã Phố Cáo

29/12/2017 00:00 3263 lượt xem

 I. Thông tin chung      

Phố Cáo là một xã biên giới của huyện Đồng Văn cách trung tâm huyện 32 km về phía Nam của huyện, phía Bắc giáp Thị trấn Phố Bảng, xã Phố Là. Phía  Đông giáp xã Sảng Tủng và Sủng Là, phía Tây giáp xã Sủng Thài, huyện Yên Minh và Trung Quốc, phía Nam giáp xã Vần Chải. Là xã biên giới, với tổng chiều dài đường biên là 2,34km, từ mốc 375 ->376 ->376.1->376.2-> 377 trong đó có 3 mốc chính, 2 mốc phụ, xã cách trung tâm huyện ly 30km. Trung tâm xã nằm trên trục đường Quốc lộ 4C, xã có 18 thôn với 1.260 hộ = 6.100 khẩu, hộ nghèo của xã là 825 hộ = 4.020 khẩu chiếm 67,18%, hộ cận nghèo 183 hộ = 864 khẩu chiếm 14,90%, hộ không nghèo 220 hộ = 997 khâu chiếm 17,92%. Cơ cấu thành phần dân tộc: Xã Phố Cáo có 7 dân tộc, dân tộc Mông chiếm 93%, còn lại các dân tộc khác như Hán, Hoa, Pu Péo, Kinh, Tày, Nùng và Giấy. Cùng sinh sông rải rắc với các thôn, về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định.

 Xã Phố Cáo có tổng diện tích tự nhiên là 3.818,28 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 595,8 ha chiếm 15,71%; Đất lâm nghiệp 2.493,8ha chiếm 65,74%. Còn lại là đồi núi đá trọc không có khả năng canh tác, do địa hình núi đá hiếm trở bị chia cắt bởi những dãy núi đá cao đã tạo nên nhiều thung lũng sâu, do vậy đường xã đi lại gặp nhiều khó khăn, nhân dân sống rải rác, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, hàng năm nhân dân canh tác duy nhất chỉ có một vụ ngô, lúa vào mùa xuân hè. Hầu hết về lương thực và thực phẩm của nhân dân là tự cung, tự cấp do đó đời sống sinh hoạt của nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và nhà nước đầu tư hỗ trợ các chương trình, dự án như: Chương trình NQ 30a, Chương trình 135 giai đoạn I,II,  của Chính Phủ và Nghị quyết 209, chương trình vây vốn phát triển sản xuât, chương tình xây dựng nông thôn mới và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo từng bước xóa được hộ đói, giảm đươc hộ nghèo nhanh bền vững để cải thiện đời sống của nhân dân được nâng lên.

          1. Tên gọi: Ủy ban nhân dân xã Phố Cáo.

          2. Địa chỉ: Chúng Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn.

          3. Số điện thoại liên hệ: 02196 534 558

          4. Địa chỉ Email: xphocao@gov.hagiang.vn

          II. Tổ chức bộ máy

          1. Ông: Phạm Thị Hiền

          

 

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 0986495009

          - Địa chỉ Email: Hienquocan@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo chung.

2. Ông: Vàng Chá Thào

                 

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 01657428772

          - Địa chỉ Email: danguyxaphocao@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phát triển Đảng, khối đoàn thể…

3. Ông: Vừ Mí Chơ


          - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 0963837208

          - Địa chỉ Email: chophulinh@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách:

4. Ông: Ma Phúc Thành

 

          - Chức vụ: Phó bí thư biên phòng tăng cường

          - Số điện thoại: 01649880666

          - Địa chỉ Email: thanhpbtpc@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: An ninh - quốc phòng.

5. Ông: Ly Mí Phứ

                   

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 01699147656

          - Địa chỉ Email: phuphocao@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hoạt động của HĐND xã.

6. Ông: Sùng Mí Ly

                 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 01684623447

          - Địa chỉ Email: sungmily@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối VH-XH: chịu trách nhiệm trước chủ tịch và UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động Văn hóa - Xã hội ở địa phương.

+ Tham gia các ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã phân công và một số nhiệm vụ khác được giao.

+ Phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - gia đình - trẻ em, chính sách xã hội, thông tin tuyên truyền, tham mưu xây dựng các kế hoạch về các hoạt động văn hóa - thể thao.

+ Ký các loại văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động trong lĩnh vực VH - XH trên địa bàn quản lý.

+ Phụ trách tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

+ Làm một số công việc do chủ tịch UBND xã ủy nhiệm khi chủ tịch đi vắng.

7. Bà: Mua Thị Mỷ

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã;

          - Số điện thoại: 01647999585

          - Địa chỉ Email: muamy83@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế Nông lâm nghiệp xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch, UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động Kinh tế Nông lâm nghiệp ở địa phương.

8. Ông: Vừ Mí Dính

 

          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

          - Số điện thoại:

          - Địa chỉ Email:lyxuatro@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Mặt trận xã.

9. Ông: Vừ Mí Dình

 

          - Chức vụ: Trưởng Công an xã

          - Số điện thoại: 01627874445

          - Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự.

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng - Chính quyền xã, trực tiếp tổ chức thực hiện Chịu trách nhiệm trước UBND - HĐND - Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp trên về giữ gìn ANCT - TTAT xã hội

+ Tham gia một số BCĐ do Chủ tịch và UBND xã phân công. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành lực lượng công an viên làm nhiệm vụ nắm chắc chắn tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND xã, cơ quan cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng tiền án, tiền sự, sử lý người có hành vi vi phạm pháp luật (theo thẩm quyền)

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch xã phân công.

10. Ông: Hờ Mí Nác

           

- Chức vụ: Tư pháp hộ tịch (Phó trưởng công an) xã

          - Số điện thoại: 01657676911

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hộ tịch - tham mưu giúp trưởng Công an xã

11. Ông: Thào Mí Giàng

 

          - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

          - Số điện thoại: 0129918070

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

12. Ông: Vàng Mí Gió

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê (phụ trách chỉ huy phó BCHQS) xã

          - Số điện thoại: 0982013110

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã phân công.

+ Giúp UBND xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng bao gồm:

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua trên địa bàn xã.

+ Thực hiện Đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, giao ước thi đua do xã, huyện, tỉnh phát động.

13. Ông: Sùng Thị Mỷ

 

          - Chức vụ: Công chức Địa chính GTXD-TNMT-XDNTM

          - Số điện thoại: 09420446567

          - Địa chỉ Email: mydiachinhphocao@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Địa chính GTXD-TNMT.

14. Ông: Vi Thế Lực

 

- Chức vụ: Công chức Địa chính - nông nghiệp phụ trách công tác Nông - lâm nghiệp và công tác khuyến nông xã.

          - Số điện thoại: 0946505587

          - Địa chỉ Email: vivuongluc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND xã về lĩnh vực Nông -lâm nghiêp và công tác khuyến nông.

Giúp UBND xã thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về sản xuất nông lâm nghiệp.

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp theo kế hoạch giao.

Quản lý thực hiện chương trình đầu tư&phát triển rừng.

Quản lý thực hiện chương trình thủy nông và cấp nước sinh hoạt.

Tuyên truyền phổ biến các chính sách về sản xuất nông lâm nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực nông lâm nghiệp cho nhân dân.

Hướng dẫn, quản lý Cán bộ Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật (cán bộ không chuyên trách)

Tham gia các ban chỉ đạo về lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phân công.

15. Ông: Ma Thị Hào

     

- Chức vụ: Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại: 0868493332

          - Địa chỉ Email: haoldtbxhphocao@gmail.com      

          - Lĩnh vực phụ trách: Lao động Thương binh và xã hội xã

16. Ông: Sùng Mí Súng

                 

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

          - Số điện thoại: 01639708105

          - Địa chỉ Email: sungsungtp@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - hộ tịch

+ Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện công tác Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn xã.

+ Tổ chức lấy ý kiến các dự án luật, Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, Giúp UBND xã hướng dẫn các thôn xây dựng các hương ước quy ước, quản lý hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo.

+ Giúp UBND xã xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật; Thẩm định các văn bản của UBND xã trước khi ban hành.

+ Quản lý thực hiện công tác Khai sinh, khai tử, Đăng ký kết hôn.

+ Tiếp dân - nhận đơn - tham mưu giúp Chủ tịch - Phó Chủ tịch giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền. Kiểm tra đôn đốc các ngành chuyên môn giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND xã.

+ Thực hiện nhiệm vụ Công chứng, Chứng thực và thực hiện các giao dịch dân sự khác thuộc thẩm quyền.

+ Định kỳ báo cáo công tác tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phân công.

17. Ông: Đăng Văn Phú

 

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê(phụ trách công tác văn thư lưu trữ cải cách hành chính một cửa)xã.

          - Số điện thoại: 01627684136

          - Địa chỉ Email: phuphocao@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ.

18. Ông: Nguyễn Thị Bích Hạnh

           

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê HĐND - UBND xã

          - Số điện thoại: 01686898567

          - Địa chỉ Email: nguyenhanh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trước HĐND xã - UBND xã về công tác văn phòng. Phối hợp điều hòa hoạt động công tác với các phòng ban, ngành, đoàn thể thuộc Đảng ủy - HĐND - UBND xã, nhằm thực hiện tốt sự chỉ đạo điều hành của Đảng ủy - HĐND - UBND xã.

+ Nhận lịch và bố trí địa điểm cho các hội nghị của xã.

+ Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khánh tiết cơ quan.

+ Tổng hợp các số liệu thống kê về tình hình kinh tế, xã hội của xã.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND xã trong việc quản lý cơ sở vật chất của UBND xã. Quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định của UBND xã.

+ Làm một số nhiệm vụ được chủ tịch UBND xã giao.

19. Bà: Phần Thị Quyết

 

          - Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại:0968730587

          - Địa chỉ Email: phanquyetvh@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tham mưa cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Tham mưu về tổ chức bình xét đề nghị huyện công nhận Danh hiệu Làng văn hóa, gia đình văn hóa, thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định. Xây dựng mô hình “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan văn hóa”…

          Tổ chức xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

          Phối hợp quản lý các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; quản lý Di sản văn hóa và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; quản lý dịch vụ Internet công cộng; lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao công cộng; lĩnh vực phát triển du lịch - dịch vụ; công tác phòng chống bạo lực gia đình….

20. Ông: Cử Mí Sính

 

- Chức vụ: Văn phòng Thống kê (phụ trách văn phòng Đảng ủy xã)

- Số điện thoại: 0868116956

- Địa chỉ Email: sinhphocao@gmail.com  

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy xã Phố Cáo

21. Bà: Vương Thị Hoa Lan

 

          - Chức vụ: Chủ Tịch Hội phụ nữ xã Sủng Là

          - Số điện thoại:01682484869

          - Địa chỉ Email: hoalanphunu@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội và phog trào Hội phụ nữ.

22. Ông: Vừ Vản Phùa

 

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

          - Số điện thoại: 0912931803

          - Địa chỉ Email: phuandpc@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Hội và Phong trào Hội Nông dân xã.

23. Ông: Thào Mí Phừ

 

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

          - Số điện thoại: 0914819654

          - Địa chỉ Email: phuccb@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã.

24. Ông: Thào Mí Lình

 

          - Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

          - Số điện thoại: 01663515666

          - Địa chỉ Email: thaomilinh@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

Ảnh chụp toàn cảnh xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập