Xã Sính Lủng

UBND xã Sính Lủng

08/03/2019 00:00 834 lượt xem

Quá trình thành lập và phát triển Ngày 15 tháng 12 năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 211-QĐCP tách huyện Đồng Văn thành 3 huyện: Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Xã Sính Lủng thuộc huyện Đồng Văn quản lý. Trải qua hơn 56 năm, cùng với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, sự ủng hộ của các bộ, Ngành Trung ương và của tỉnh, huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sính Lủng đã vượt khó đi lên, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hiện nay đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

       

           I. GIỚI THIỆU KHAI QUÁT

 

        1.  Tổ chức bộ máy cơ quan: UBND xã Sính Lủng là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 14 đồng chí.
           Tổng số cán bô, công chức xã là 23 người.
- Thường trực Đảng Ủy xã gồm: 01 Bí thư Đảng ủy, 02 Phó Bí thư đảng ủy.
- Thường trực HĐND xã gồm: 01 Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ tịch HĐND.
- Thường trực UBND xã gồm: 01 Chủ tịch UBND, 02 Phó Chủ tịch UBND.
- UBMTTQ xã gồm: 01 Chủ tịch UBMTTQ, 01 Phó Chủ tịch UBMTTQ.
- Hội Nông dân xã gồm: 01 Chủ tịch. 01 Phó Chủ tịch.
- Hội LHHPN xã gồm: 01 Chủ tịch HLHPN, 01 Phó Chủ tịch HLHPN.
- Hội CCB xã gồm: 01 Chủ tịch HCCB, 01 Phó Chủ tịch HCCB.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm: 01Bí thư BCH đoàn, 01 Phó Bí thư BCH đoàn.
         Trong đó số người có trình độ Đại học, cao đẳng là 20/23, chiếm 86,9%;Trình độ trung cấp là 03/23, chiếm 13,1%. Nhìn chung các cán bộ, công chức đều có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thủ trưởng đơn vị là ông: Lầu Mí Chơ- Chủ tịch UBND xã.
          2. Đặc điểm tự nhiên: Xã Sính Lủng là xã vùng cao núi đá, cách trung tâm huyện Đồng Văn 18 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.202,90 ha.
- Phía Bắc giáp xã Sà Phìn, xã Thài Phìn Tủng huyện Đồng Văn.
- Phía Đông giáp xã Tả Phìn huyện Đồng Văn.
- Phía Nam giáp xã Hố Quáng Phìn huyện Đồng Văn, xã Sủng Trà huyện Mèo Vạc.
- Phía Tây giáp xã Sảng Tủng huyện Đồng Văn.
           Địa hình xã Sính Lủng nhìn chung rất phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi địa hình chia cắt phức tạp, độ cao bình quân 1.200 - 1.300 m so với mặt nước biển, độ dốc lớn có nhiều đỉnh núi đá cao phổ biến từ trên 1.000 m đến 1.332 m.
Sính Lủng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang tính lục địa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh kéo dài. Một năm chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
         3. Chức năng nhiệm vụ: UBND xã là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, quản lí và sử dụng hợp lí có hiệu quả về đất đai, tài nguyên. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức và thực hiện tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp quản lý. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động Văn hóa thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình có công với tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công nhân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện, các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo.
        Toàn xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” với các nội dung cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ thực tế, phong trào đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, đã tạo ra những bước đột phá, góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.
          Toàn xã có 740 hộ = 3.595 khẩu. trong đó: Hộ nghèo 417 hộ = 2.116 khẩu, chiếm 56,35%; Hộ cận nghèo 207 hộ = 957 khẩu chiếm 27,97%; Hộ không nghèo 116 hộ = 522 khẩu chiếm 15,68% năm 2018. Có 2 dân tộc anh em cùng chung sống là dân tộc Mông và dân tộc Clao với những nét đặc trưng văn hóa riêng như Lễ cúng thần rừng của dân tộc Clao thôn Má Chề, dân tộc Mông thôn Sính Lủng hàng năm đều được tổ chức và được nhân dân tham đông vui. Không những vậy các lớp truyền dạy khèn, hát dân ca Mông, dân ca Clao luôn được quan tâm và tổ chức, đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường luôn được quan tâm, việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống theo đề án 09 của tỉnh luôn được tuyên truyền tới người dân.

 

II. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SÍNH LỦNG
1. Bí thư Đảng ủy xã


- Họ và tên: Trần Đăng Khoa
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/06 /1975
- Quê quán: Đức Trung, Đức thịnh Hà Tĩnh
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Thị Trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0915395726
- Địa chỉ Email: tdkhoa.xsinhlung@hagiang.gov.vn

 

2. Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sính Lủng

- Họ và tên: Thào Thị Ly
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/8 /1982
- Quê quán: Thôn Sính Lủng - Xã Sính Lủng- huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề - xã Sính Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 01639140231
Địa chỉ Email: ttly.xsinhlung@hagiang.gov.vn


3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


- Họ và tên: Sáng Mí Sính
- Ngày, tháng, năm sinh:08/05/1989
- Quê quán: Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Cá Ha, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0941546225
- Địa chỉ Email: smsinh.xsinhlung@hagiang.gov.vn.
4. Văn phòng Đảng ủy xã


- Họ và tên: Lục Thị Thu Nhâm
- Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1987
- Quê quán: xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 TT Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Sính Lủng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0977109900
- Địa chỉ Email:lttnham.xsinhlung@hgiang.gov.vn.


5. Bí thư đoàn xã:


- Họ và tên: Thào Mí Chơ
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/02 /1987
- Quê quán: Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Chức vụ: Bí thư đoàn xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0967478580
- Địa chỉ Email: tmcho.xsinhlung@hagiang.gov.vn.

 
6. Chủ tịch Hội nông dân xã


- Họ và tên: Mua Mí Chính
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/12 /1976
- Quê quán: Xã Lúng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: Phó Chủ tịch hội nông dân xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0969770389
- Địa chỉ Emil:mmchinh.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


7. Chủ tịch Hội phụ nữ xã


- Họ và tên: Hồ Thị Sử
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/10 /1978
- Quê quán: Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 01658632835
- Địa chỉ Email: htsu.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


8. Chủ tịch Cửu chiến binh xã


- Họ và tên: Vàng Mí Say
- Ngày, tháng, năm sinh: 18/03 /1989
- Quê quán: Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Phìn Sả, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0988274865
- Địa chỉ Email. vmsay.xsinhlung@hagiang.gov.vn.

 

9. Chủ tịch MTTQ xã


- Họ và tên: Vần Thị Mỷ
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1975
- Quê quán: Xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0384024951
- Địa chỉ Email: vtmy.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


II. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


1. Chủ tịch UBND xã


- Họ và tên: Lầu Mí Chơ
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1978
- Quê quán: xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trungsThôn Sà Tủng Chứ - xã Sính Lủng -huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Sính Lủng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0941938650
- Địa chỉ Email: lmcho.xsinhlung@hgiang.gov.vn.

 

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Sính Lủng


- Họ và tên: Thào Mí Lầu
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/07/1982
- Quê quán: Xã Sính Lủng, Đồng Van, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Sính Lủng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0384695268
- Địa chỉ Email: tmlau.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


3. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Sính Lủng


- Họ và tên: Lục Thị Thu Nhâm
- Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1987
- Quê quán: xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 TT Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Sính Lủng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0977109900
- Địa chỉ Email:lttnham.xsinhlung@hgiang.gov.vn.


4. Công chức văn phòng HĐND&UBND xã

 
- Họ và tên: Sùng Văn Sơn
- Ngày, tháng, năm sinh:05/10/1980
- Quê quán: huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 2 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- Chức danh: Công chức văn phòng HĐND -UBND xã
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0357144824
- Địa chỉ Email:svson.xsinhlung@hagiang.gov.vn


5. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã


- Họ và tên: Vần Sính Giàng
- Ngày, tháng, năm sinh:06/06/1981
- Quê quán: xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Chề, xã Sính Lủng, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0397865128.
- Địa chỉ Email: vsgia.xsinhlung@hagiang.gov.vn

 

6. Trưởng công an xã Sính Lủng

- Họ Và tên: Hoàng Ngọc Minh

- Ngày tháng năm sinh: 07/08/1988

- Quê quán: xã Đạo đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12 Phường Minh Khai, thành Phố Hà Giang

- Chức vụ: Trưởng công an xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988508181

 

7. Công chức Tài chính - Kế toán xã


- Họ và tên: Nguyễn Thi Hồng
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1987
- Quê quán: xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức danh: Tài chính - Kế toán xã
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0363276106.
- Địa chỉ Email: nthong.xsinhlung@hagiang.gov.vn


8. Công chức Địa chính Nông lâm nghiệp


- Họ và tên: Phúc Minh Khương
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1986
- Quê quán: xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0334298126.
- Địa chỉ Email: pmkhuong.xsinhlung@hagiang.gov.vn

 

 9. Công chức Địa chính chính xây dựng


- Họ và tên: Vàng Mí Vàng
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1986
- Quê quán: xã Phố cáo , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức danh: Địa chính- Xây dựng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: …………
- Số điện thoại: 0961825741.
- Địa chỉ Email: vmvang.xsinhlung@hagiang.gov.vn


10. Công chức Tư Pháp - Hội tịch xã


- Họ và tên: Mua Mí Cho
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1989
- Quê quán: xã Vần chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: 00
- Số điện thoại: 0375878696.
- Địa chỉ Email: mmcho.xsinhlung@hagiang.gov.vn

 

11. Công chức Văn hóa - Xã hội xã


- Họ và tên: Lương Thị Luyện
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1984
- Quê quán: TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 4 Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội xã.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung Cấp.
- Số điện thoại: 0974598224.
- Địa chỉ Email: ltluyen.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


12. Công chức lao động thương binh - xã hội


- Họ và tên: Sùng Mí Sèo

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01 /1982
- Quê quán: Xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: Công chức LĐTB-XH xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0379441946
- Địa chỉ Email:smseo.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


13. Công chức VP một cửa


- Họ và tên: Triệu Thị Yến

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/11 /1988
- Quê quán: Xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Chức vụ: VP một cửa xã Sính Lung
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: 0
- Số điện thoại: 0399886142
- Địa chỉ Email: ttyen.xsinhlung@hagiang.gov.vn.


14. Công chức chuyên trách nông thôn Mới

 

Họ và tên: Hoàng Văn Cần
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1989
- Quê quán: Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
- Hộ khẩu thường trú: Xã Lũng Trinh , huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
- Chức vụ: Chuyên trách nông thôn mới xã Sính Lủng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: 0
- Số điện thoại: 0396801496
- Địa chỉ Email: hvcan.xsinhlung@hagiang.gov.vn.

 15. Trưởng công an xã Sính Lủng

- Họ Và tên: Hoàng Ngọc Minh

- Ngày tháng năm sinh: 07/08/1988

- Quê quán: xã Đạo đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12 Phường Minh Khai, thành Phố Hà Giang

- Chức vụ: Trưởng công an xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988508181

 15. Phó công an xã

 
- Họ và tên: Thào Mí Sính
- Ngày, tháng, năm sinh:16/08/1980
- Quê quán: xã Sính Lung, huyện Đồng Văn, Hà Giang
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Chức danh: Trưởng công an xã.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0374493891.
- Địa chỉ Email: tmsinh,xsinhlung@hagiang.gov.vn

Nơi nhận:
- Phòng VH - TT huyện;                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TTr Đảng ủy, HĐNH xã;                                                                  CHỦ TỊCH
- CT các Phó CT UBND xã;
- Lưu: VT.                                                                            

 

 

                                                                                                            Lầu Mí Chơ
                                                                                                

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập