Xây dựng Đảng, Chính quyền

   XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

11/09/2023 17:01 74 lượt xem

Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Bác Hồ ngay từ khi thành lập Đảng. Bác coi đạo đức là cái gốc của cách mạng, quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng. Bác nói “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây có gốc, không có gốc cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức, tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta nên ngay từ những ngày đầu chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng duy nhất ở Việt Nam để lãnh đạo Nhân dân ta đấu tranh xóa bỏ ách nô lệ, Người đã rất quan tâm đến việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng.

Trong tác phẩm đường cách mệnh (1927) gồm các bài giảng dành cho hội viên thanh niên cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc) Bác đã đưa ra 23 điểm về tư cách của người cách mệnh: “Đối với mình: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hai hỏi. Nhẫn lại (chịu khó). Hãy nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hi sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người: với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Hãy xem xét người. Đối với công việc: xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”.

Khi Đảng cầm quyền, vấn đề đạo đức của Đảng được Bác nhấn mạnh ở tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), “Đạo đức cách mạng” (năm 1958), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”... Chuẩn mực tư cách của một Đảng chân chính cách mạng được Bác nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác...”. Đặc biệt trong bản Di chúc (năm 1969), Người dặn dò những điều vô cùng tâm huyết về Đảng: “…Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Để xây dựng Đảng về đạo đức, theo Bác: Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, trung thành với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta; phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phải quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng và Nhân dân; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện để có đầy đủ phẩm chất của con người Việt Nam trong xã hội mới “Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư; thương yêu con người, sống có chính nghĩa; có tinh thần quốc tế trong sáng”.

Và để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện được các phẩm chất đạo đức nói trên, Bác chỉ ra ba nguyên tắc xây dựng, thực hành đạo đức của Đảng và của cán bộ, đảng viên như sau:

Trước hết, nói phải nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

Trong tư tưởng của Bác, đây là nguyên tắc thực hành đạo đức quan trọng hàng đầu, là chuẩn mực đạo đức cao nhất đánh giá đạo đức của con người, đặc biệt với cán bộ, đảng viên. Trong 23 tiêu chí tư cách của người cách mệnh, Bác nhắc nhở: “Nói thì phải làm”. Nói đi đôi với làm là thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, tận tụy.

Cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm việc tốt, tích cực, phải là “tấm gương sống” để quần chúng noi theo. Gương mẫu trong lối sống, công việc; nói đúng, làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo. Người có chức vụ, vị trí càng cao càng phải đi đầu nêu gương. “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Cho nên: “Người đảng viên- dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp -ở đâu cũng phải làm gương cho quần chúng…”. Nói đi đôi với làm sẽ làm cho quần chúng, nhân dân tin, tôn trọng, làm theo.

Tuyệt đối không được “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói hoặc hứa mà không làm”, nói nhiều làm ít. Bác nói “Tạo hóa cho chúng ta hai mắt để nhìn, hai tai để nghe nhưng chỉ cho một cái miệng để nói nên phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, làm được hãy nói…”. Chính mình tham ô mà bảo người khác liêm khiết, mình không làm việc mà hô hào người khác làm việc thì không được… những lời nói đó không có tác dụng giáo dục.

Với nguyên tắc đạo đức nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, Bác của chúng ta là một tấm gương sống mẫu mực. Cả cuộc đời, Bác nói đi đôi với làm từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày: Kêu gọi toàn dân tập thể dục rèn luyện sức khỏe, Bác tiên phong gương mẫu đi đầu; kêu gọi tiết kiệm, Bác thực hành tiết kiệm đến mức giản dị, đi công tác cơm nắm muối vừng để không phiền hà đến nhân dân; nhắc nhở cán bộ đảng viên phải gần dân, sát dân, tin dân, yêu dân, Bác xuống ruộng cày, bừa, tát nước, cuốc đất với nông dân, tăng gia sản xuất và sinh hoạt, thăm hỏi động viên các chiến sĩ.... Ở phương diện nào, người cũng làm đến nơi đến chốn.

Hai là, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện xây đi đôi với chống.

Trong tư tưởng của Bác, xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội mới, ngoài việc bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp nhất thiết phải chống những biểu hiện phi đạo đức, sai trái. Xây và chống như hai bánh xe luôn song hành cùng nhau, gắn bó với nhau không thể tách rời “Xây tốt thì chống mới tốt. Chống tốt thì xây mới tốt”.

Qua các bài nói, bài viết của mình, Bác chỉ rất rõ nội hàm Xây và Chống: Xây dựng đời sống mới, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng tính tiền phòng, gương mẫu trong học tập và công tác; xây dựng lối sống trong sạch, giản dị, quần chúng; xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương. Chống cái cũ kĩ, lạc hậu, đặc biệt kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm làm hại đến danh dự, uy tín của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Do đó, cùng với việc yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, người cảnh tỉnh và nghiêm khắc phê phán những cán bộ xa vào chủ nghĩa cá nhân. Người nói: ai đã phạm những lỗi lầm trên, thì Phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì chính phủ sẽ không khoan dung. Và người kiên quyết xử lý với phương châm thà chặt một cành sâu cho cây xanh tốt; với loại sâu mọt đục khoét nhân dân, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo.

Ba là, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Từ thực tế cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy chông gai, thử thách của mình hơn ai hết, Bác nhận thức rõ: đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và cùng cố, cũng như Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Người khẳng định đạo đức cách mạng, qua đấu tranh rèn luyện bền bỉ mới thành. Người đã đúc rút thanh bài học rèn luyện đạo đức cách mạng qua bài thơ nghe tiếng giã gạo: “Gạo đem vào giã bao đau đớn. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công”.

Để nâng cao đạo đức cách mạng, người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời và phải tự rèn luyện, tự mình nhận thức đúng, sai, sửa chữa, khắc phục sai lầm nếu mắc.

Cán bộ đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng. Gặp việc thuận lợi không tự cao, tự đại, gặp việc khổ, việc khó không chùn bước. Người nói: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân.

Học tập, nghiên cứu nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đặc biệt nắm vững và thường xuyên thực hành các nguyên tắc đạo đức cách mạng mà Bác đã đưa ra: “Nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, “tu dưỡng đạo đức suốt đời” là trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng của Bác, quyết tâm hành động từ việc nhỏ nhất để xây dựng chi, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa Hà Giang trở thành tỉnh khá và phát triển của cả nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Vũ Đình Khánh - Trung tâm chính trị huyện Đồng Văn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập