Thứ sáu, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020

Hoạt động các sở, ngành

Gửi Email In trang Lưu
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Đồng Văn

09/12/2016 21:47

 Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch. Ngày 28.11.2016, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đồng Văn. Tham gia đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo, chuyên viên các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường. 

http://snv.hagiang.gov.vn/image/image_gallery?uuid=a2a853ed-7558-4689-b9b0-60b117d82821&groupId=256933&t=1480646645115

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn

Qua kiểm tra thực tế tại UBND xã Sà Phìn, UBND xã Lũng Táo và hoạt động tại bộ phận một cửa UBND huyện Đồng Văn cho thấy: năm 2016 UBND huyện Đồng Văn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; tiếp nhận và giải quyết 1.762 hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp huyện đảm bảo đúng thời gian quy địnhUBND huyện đã xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính của huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ xã đến huyện đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng ngày một được nâng lên, có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 100% các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOFFICE trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc; Tỷ lệ cơ quan sử dụng mạng nội bộ (LAN) đạt 100%, tỷ lệ máy tính kết nối internet đạt 90%; thường xuyên duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện (dongvan.hagiang.gov.vn) nhằm cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành, tin tức, sự kiện phục vụ kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin và dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp.

http://snv.hagiang.gov.vn/image/image_gallery?uuid=c2186a84-06c6-4b84-ba6a-8af274d7c535&groupId=256933&t=1480646731978

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC kết luận buổi làm việc tại huyện Đồng Văn 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, phó Giám đốc sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của huyện Đồng Văn trong thời gian qua nhất là công tác chỉ đạo, có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, UBND huyện Đồng Văn cần phải quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo; kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch của UBND tỉnh; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về văn hóa công sở, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ. Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức theo đúng hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng đánh giá chất lượng. Tổ chức thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đưa công tác báo cáo, thẩm định, công bố chỉ số CCHC các xã, thị trấn vào nề nếp, có giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

snv.hagiang.gov.vn

Tin khác

Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại tỉnh ta (12/10/2016 16:16)

Giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang (Việt Nam) - châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) (12/10/2016 15:57)

Thông báo về cấm các phương tiện vận tải lưu thông trên QL4C, Quốc lộ đường cột cờ Lũng Cú và đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc (06/10/2016 21:46)

Sở Tư pháp Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (06/09/2016 15:31)

Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và truyền thông 28/8 và 10 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang (2006 – 2016) (19/08/2016 14:04)

Phát huy vai trò tiên phong đưa Công nghệ thông tin trở thành động lực cho phát triển (17/08/2016 08:00)

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang: Mười năm xây dựng và phát triển! (17/08/2016 07:57)

Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh (04/08/2016 14:43)

Hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (04/08/2016 14:32)

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ (23/06/2016 13:11)

xem tiếp