Thứ sáu, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020

Chính trị

Gửi Email In trang Lưu
Đồng Văn tổ chức hội nghị tổng kết Tuyên giáo năm 2019.

15/01/2020 22:13

TTTĐT - Ngày 14-1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Ly Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc các xã, thị trấn.

Nhiều tập thể cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2019

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn đã đạt được nhiều kết quả nhất định, c thể hoá trong tổ chức tuyên truyền quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các Chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp đã bám sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng vận hành các văn bản chỉ đạo định hướng về lĩnh vực công tác Tuyên giáo, tuyên truyền kiện toàn, tổ chức tập huấn tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại địa phương trên các không gian mạng. Làm tốt nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đối với 290 tuyên truyền viên. Phối hợp mở 42 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề cho trên 1.385 học viên. Qua học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100 % cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị đã nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trước cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Phương hướng nhiệm vụ trong  thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ trong toàn huyện.

Dịp này Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã khen thưởng cho 6 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2019.

Thiện Ngay Trung tâm VHTT&DL Đồng Văn

Tin khác

Đồng Văn:Tổ chức phiên họp tháng 1 năm 2020 (15/01/2020 22:05)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động về chống tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn huyện Đồng Văn năm 2019 (13/01/2020 15:18)

Huyện Đoàn Đồng Văn tổ chức hội nghị BCH lần thứ 6, khóa XVIII (13/01/2020 14:59)

Hội Người khuyết tật huyện Đồng Văn tổ chức tổng kết Công tác Hội năm 2019 (01/01/2020 13:52)

Huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng địa phương 2019 (31/12/2019 08:27)

Hội Khuyến học huyện Đồng Văn tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 (30/12/2019 08:43)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Văn lần thứ 02 khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (28/12/2019 09:14)

Hội nghị BCH Liên đoàn lao động huyện lần thứ 6 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/12/2019 07:52)

Đồng Văn: Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 2019, giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2020 (24/12/2019 09:18)

Đồng Văn : Đại hội điểm chi bộ thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn (20/12/2019 09:46)

xem tiếp