Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thủ tục đăng ký xe

04/09/2020 23:16

TTTĐT - Với phương châm đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai trình tự, thẩm quyền, thời gian đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất các lĩnh vực liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào cải cách hành chính trong đăng ký xe. Qua đó, chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông thực hiện TTHC cho người dân

          Là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nhân dân hàng ngày, do đó cán bộ Đội Cảnh sát giao thông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ niềm nở, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục đăng ký xe, hạn chế thời gian đi lại; không gây áp lực cho nhân dân khi đến đăng ký xe; giảm tối đa thủ tục rườm rà không cần thiết. Cán bộ Đội tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm của Bộ Công an trong thực hiện cấp biển số xe, tạo thuận lợi cho cán bộ thực hiện cũng như giảm thời gian kê khai các thủ tục của người dân, đã rút ngắn tối đa thời gian cấp đăng ký xe, biển số xe mô tô.

          Để làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là sự đánh giá, sự hài lòng của nhân dân trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đội Cảnh sát giao thông đã niêm yết công khai tất cả các nghị định, thông tư, các thủ tục giấy tờ, phí và lệ phí, thời gian thực hiện đăng ký tại trụ sở của đơn vị,tuyển chọn đội ngũ cán bộ tiếp dân có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức, thái độ, ứng xử văn minh khi tiếp xúc với nhân dân. Trong thời gian qua, công tác đăng ký, quản lý phương tiện đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác tra cứu, xác minh, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Nguyễn Văn Hải – Đội CSGT – CA huyện Đồng Văn

Tin khác

UBND thị trấn Phố Bảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (24/08/2020 15:53)

QĐ: Công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (18/08/2020 13:57)

Quyết định vv công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (18/08/2020 08:39)

Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Văn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (21/07/2020 08:03)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/07/2020 16:35)

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Gia (14/07/2020 10:54)

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/07/2020 10:51)

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/07/2020 10:35)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực dân tộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/07/2020 10:31)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/07/2020 10:29)

xem tiếp