Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Văn hóa - Du lịch - khách sạn, nhà nghỉ

Gửi Email In trang Lưu
Thông tin các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn

29/09/2016 23:28

I. DỊCH VỤ ĂN UỐNG THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN.

1.Nhà hàng Hoa Cương

- Số Lượng đáp ứng: 300 thực khách.

- Điện thoại: 02193.856.868

- Email: kshoacuongdv@gmail.com

- Địa chỉ: Đường 19 tháng 5, Thị trấn Đồng Văn.

2. Nhà hàng Sông Núi

- Số lượng đáp ứng: 300 thực khách.

- Điện thoại: 0915.982.005

- Email: nhahangsongnui2@gmail.com

- Địa chỉ: Đường Vành  Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn.

3. Nhà hàng Tiến Nhị

- Số lượng đáp ứng: 160 thực khách

- Điện thoại: 01689.552.252

- Email: nhahangtiennhi@gmail.com

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 TT Đồng Văn.

4. Nhà hàng Âu Việt

- Số lượng đáp ứng: 200 thực khách

- Điện thoại: 0942.905.888

- Email: auvietdv@gmail.com

- Địa chỉ: Số nhà 45, đường 3/2, Thị trấn Dồng Văn.

5. Nhà hàng Tú Lan

- Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

- Điện thoại: 02193.856.148

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, TT Đồng Văn

6. Nhà hàng Mã Gia Quán

- Số lượng đáp ứng: 140 thực khách

- Điện thoại: 0947.721.888

- Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn

7. Cơm bình dân Thanh Xuân

- Số lượng đáp ứng: 50 thực  khách

- Điện thoại: 01648.006.279

- Địa chỉ: Tổ 2 Đường Vành Đai, Thị trấn Đồng Văn

8. Cơm bình dân Tùng Phúc

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0975.588.162

- Địa chỉ; Đường Quốc Lộ 4C, số nhà 145 tổ 2, TT Đồng Văn

9. Cơm bình dân An An

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0943.091.102

- Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 4C, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn

10. Nhà hàng A Lô

- Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

- Điện thoại: 0919.512.004

- Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 4C, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn 

11. Nhà hàng Đức Huân

- Số lượng đáp ứng: 100 Thực khách

- Điện thoại: 0984.956.006

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2 thị trấn Đồng Văn.

12. Nhà hàng Hoàng Gia

- Số lượng đáp ứng: 300 thực khách

- Điện thoại: 01657.164.166

- Địa chỉ: số nhà 84, tổ 2 Thị trấn Đồng Văn

13. Cơm bình dân Hải Béo

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0984.123.060

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

14. Nhà hàng Hiền Hải

- Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0985.274.789

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

15. Nhà hàng Oanh Hiệu

- Số lượng đáp ứng: 60 thực  khách

- Điện thoại: 01688.859.466

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

17. Nhà hàng Tình Cốc

- Số lượng đáp ứng: 100 thực  khách

- Điện thoại: 0972.037.020

- Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn

18. Nhà hàng Lâm Tùng

- Số lượng đáp ứng : 100 thực khách

- Điện thoại: 0915.975.124

- Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn

19. Cơm bình dân Hải Sâm

- Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 01674.003.099

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3 thị trấn Đồng Văn

20. Nhà hàng Quang Dũng

- Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

- Điện thoại: 0976.255.176

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4 TT Đồng Văn      

21. Cơm bình dân Dũng Hương

- Số lượng đáp ứng: 40 thực khách

- Điện thoại: 0914.920.569

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, tổ 4 TT Đồng Văn.

22. Nhà hàng Tấn Phát

- Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0977.045.503

- Địa chỉ: Làng Văn hóa Quyết Tiến, TT Đồng Văn

23. Nhà hàng Phố Núi

- Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

- Điện thoại: 0986.086.016

- Địa chỉ: Làng văn hóa Quyết Tiến, TT Đồng Văn.

24. Cơm bình dân Bộ Ngọc

- Số lượng đáp ứng: 30 thực khách

- Điện thoại: 0972.084.007

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ TT Đồng Văn

25. Nhà hàng Vị Sơn Quán

- Số lượng đáp ứng: 200 thực khách

- Điện thoại: 01699 244 304

- Địa chỉ: Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn       

26. Ánh Trang 88

- Điện thoại: 0986 280 161

- Địa chỉ: Tổ 5, TT Đồng Văn

27. Quán Thư Bò

- Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0988 261 073

- Địa chỉ: Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn.

28. Nhà hàng Lương Gia

- Sô lượng đáp ứng: 80 thực khách

- Điện thoại: 0975.118.389

- Địa chỉ: Đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6 TT Đồng Văn (cách công an huyện 100m).

29. Nhà hàng Vạn Huệ

- Số lượng đáp ứng: 40 thực khách

- Điện thoại: 0944.886.194                        

- Địa chỉ; Đường Sùng Dúng Lù , Tổ 6 TT Đồng Văn

30. Cháo Ấu Tẩu Mộc Miên

- Số Lượng đáp ứng: 30 thực khách

- Điện thoại: 01692.222.830

- Đia chỉ: Đường 3/2, Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn

31. Nhà hàng Quỳnh Như

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0978 372 139

- Đia chỉ: Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn

32. Cơm bình dân Mạnh Hùng

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0915 505 283

- Đia chỉ: Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

33. Cơm Xuân Chính

- Số Lượng đáp ứng: 60 thực khách

- Điện thoại: 0949 035 641

- Đia chỉ: Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

34. Quán Bún Anh Tiến

- Số Lượng đáp ứng:  50 thực khách

- Điện thoại: 0972 764 765

- Đia chỉ: Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

35. Cơm bình dân Thiên Vũ

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0977 658 508

- Đia chỉ: Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn

36. Chân Núi Quán

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 01683 395 092

- Địa chỉ: Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn

37. Nhà hàng Ngọc Cừ

- Số Lượng đáp ứng: 60 thực khách

- Điện thoại: 01239 127 345

- Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn

38. Cơm lẩu Quang Dũng

- Số Lượng đáp ứng: 80 thực khách

- Điện thoại: 0988 064 800

- Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

39. Bến xe quán

- Số Lượng đáp ứng: 60 thực khách

- Điện thoại: 0979 561 760

- Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn

40. Cơm 559

- Số Lượng đáp ứng:       thực khách

- Điện thoại: 01663 913233

- Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn

41. Nhà Hàng Hải Yến

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 0944 597 533

 

- Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn

II/ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ LŨNG CÚ

1. Nhà ăn cực Bắc:

- Số Lượng đáp ứng: 80 thực khách

- Điện thoại: 0982.810.015

- Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

2. Núi Rồng quán:

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 01276.668.168

- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.

3. Quán ăn Dũng Trọc

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0912.134.283

- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.

4. Quán ăn Bình Sinh

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0988.151.650

- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.

5. Quán ăn Thu Mì

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách                   

- Điện thoại: 0973.659.356

- Đia chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú.

III/ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SÀ PHÌN

1. Quán ăn Yến Chi

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 01675.314.017

- Đia chỉ: Trung tâm xã Sà Phìn.

2. Quán ăn Hồng Phúc

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 0988. 684.434

- Đia chỉ: Trung tâm xã Sà Phìn.

IV. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ PHỐ CÁO

1. Nhà hàng Hiền Huận

- Số Lượng đáp ứng: 100 thực khách

- Điện thoại: 01682.337.596

- Địa chỉ: Trung tâm xã Phố Cáo

V. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SỦNG LÀ

1. Nhà hàng Thuyển

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách

- Điện thoại: 01679.233219

- Địa chỉ: Trung tâm xã Sủng Là.

VI. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI THỊ TRẤN PHỐ BẢNG

1. Nhà hàng Hoàn Thùng

- Số Lượng đáp ứng: 50 thực khách                      

- Điện thoại: 01693.758.158

- Địa chỉ: Trung tâm TT Phố Bảng.

 

CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ

 

I. THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN

1. Khách sạn Hoa Cương

- Tổng số phòng: 82 phòng

- Số giường: 140

- Điện thoại: 02193.856.868

- Địa chỉ: Đường 19/5, Tổ 4, Thị trấn Đồng Văn.

2. Resort Xuân Phương (Tắm lá thuốc)

- Số lượng đáp ứng: 20  khách

- Điện thoại: 02193 856 858

- Địa chỉ: Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

3. Khách sạn Lâm Tùng

- Tổng số phòng: 32 phòng.

- Số giường: 64.

- Điện thoại: 02193.856.789

- Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn  

4. Khách sạn Trường Anh

- Tổng số phòng: 15 phòng.

- Số giường: 20

- Điện thoại: 02193.859.858

- Địa chỉ: Đường 3/2,Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

5. Khách sạn Tam Giác Mạch

- Tổng số phòng: 16 phòng.

- Số giường: 23

- Điện thoại: 02193.859.858

- Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 7, Thị trấn Đồng Văn.   

6. Khách sạn Thiên Hương

- Tổng số phòng: 15 phòng.

- Số giường: 27

- Điện thoại: 02193.856.208

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn

7. Khách sạn Hoàng Ngọc.

- Tổng số phòng: 11 phòng.

- Số giường: 22

- Điện thoại: 02193.859.202

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

8. Khách sạn Khải Hoàn

- Tổng số phòng: 33 phòng.

- Số giường: 64

- Điện thoại: 0982.025.892

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

9. Khách sạn Quỳnh Như

- Tổng số phòng: 18 phòng.

- Số giường: 31

- Điện thoại: 0987.372.139

- Địa chỉ: Quốc lộ 4C, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.

10. Nhà nghỉ Lũng Cú

- Tổng số phòng: 11 phòng.

- Số giường: 20

- Điện thoại: 02193.856.534

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 3, TT Đồng Văn.

11. Nhà nghỉ Lũng Cú II

- Tổng số phòng:       phòng.

- Số giường:      

- Điện thoại: 01685.088.058

- Địa chỉ: Đường Quốc lộ 4C, Tổ 6, Thị trấn Đồng Văn.

12. Nhà nghỉ Bình An

- Tổng số phòng: 12 phòng.

- Số giường: 24

- Điện thoại: 02193.856.177

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.

13. Nhà nghỉ Gia Linh

- Tổng số phòng: 6 phòng.

- Số giường: 12

- Điện thoại: 01677.553.280

- Địa chỉ: Đường phố cổ, Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

14. Nhà nghỉ Hải Hiền

- Tổng số phòng: 8 phòng.

- Số giường: 16

- Điện thoại: 02193.856.389

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

15. Nhà nghỉ Thái Thịnh

- Tổng số phòng: 9 phòng.

- Số giường: 18

- Điện thoại: 0985.248.741

- Địa chỉ: Đường 3/2 Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn.

16. Nhà nghỉ Xuân Thu

- Tổng số phòng: 9 phòng.

- Số giường: 21

- Điện thoại: 01672.996.999

- Địa chỉ: Đường Vành đai, Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.

17. Nhà nghỉ Việt Trung      

- Điện thoại: 0972.320.388

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn.

18. Nhà nghỉ Gia Bảo

- Điện thoại: 01643.236.293

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ  6, Thị trấn Đồng Văn

19. Nhà khách Huyện uỷ

- Tổng số phòng:  10 phòng.

- Số giường:  20

- Điện thoại: 0976.096.296

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

20. Nhà khách BCH Quân sự huyện.

- Tổng số phòng:  6 phòng.

- Số giường:  18

- Điện thoại: 0914.376.521

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn

21. Nhà khách Trung tâm BDCT

- Tổng số phòng:  10 phòng.

- Số giường:  50

- Điện thoại: 0915.558.329

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn.

22. Nhà khách kho bạc

- Tổng số phòng:  4 phòng.

- Số giường:  12

- Điện thoại:

- Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn.

23. Nhà khách Ngân hàng

- Tổng số phòng:  10 phòng.

- Số giường:  20

- Điện thoại:

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn.

 

DỊCH VỤ LƯU TRÚ CỘNG ĐỒNG

1. Hà Văn Công

- Điện thoại: 01672.117.178

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

2. Nguyễn Xuân Hợp

- Điện thoại: 0912.282.017

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

3. Trương Đức Toàn

- Điện thoại: 0966.002.099

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

4. Nguyễn Thị Thênh

- Điện thoại: 01254.632.090

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

5. Nam Phượng

- Điện thoại: 0983581019

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

6. Sùng Mí Hà

- Điện thoại: 0919014739

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.  

7. Hà Văn Tuyên

- Điện thoại: 01652.327.28

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

8. Nguyễn Công Sơn

- Điện thoại: 01668.576.666

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

9. Phạm Thị Hoa

- Điện thoại: 01683.639.277

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

10. Vũ Văn Thạch

- Điện thoại: 0988.684.534

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

11. Vàng Thị Tứ

- Điện thoại: 01254.112.276

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

12. Nguyễn Thế Điều

- Điện thoại: 0948.851.619

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

13. Hoàng Hoan

- Điện thoại: 0988.683.401

- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

14. Dìu Dỉ Chiến

- Điện thoại: 0977.051.447

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

15. Đặng Đức Thành

- Điện thoại: 0973.467.650

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

16. Vàng Dỉ Xoáng

- Điện thoại: 0966.187.469

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

17. Lý Thị Hoa

- Điện thoại: 0982.344.376

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

18. Vũ Văn Thanh

- Điện thoại: 0988.684.534

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.                

19. Nguyễn Văn Quý

- Điện thoại: 02196.288.710

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.       

20. Hoàng Thị Diệu

- Điện thoại: 0985.952.909

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

21. Phạm Thị Nhẫn

- Điện thoại: 0915.368.018

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

22. Hoàng Văn Sủ

- Điện thoại: 0944.266.670

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

23. Vàng Thị Suối

- Điện thoại: 01254.112.276

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn.

24. Dương Thị Phình

- Điện thoại: 0968.790.222

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

25. Phạm Thị Hồng

- Điện thoại: 0966.316.573

- Địa chỉ: Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

26. Lương Thị Hằng

- Điện thoại: 01658.496.095

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.       

27. Mai Thị Liên

- Điện thoại: 01683.639.451

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

28. Tôn Ánh Nguyệt

- Điện thoại: 01694.847.084

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

29. Phạm Thị Hải

- Điện thoại: 01685.905.229

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

30. Lương Ngọc Uyển

- Điện thoại: 01256.096.888

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

31. Đặng Thị Đình

- Điện thoại: 01678.621.824

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

32. Nguyễn Thị Hiền

- Điện thoại: 01682.897.955

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

33. Nguyễn Châu Loan

- Điện thoại: 0917.988.580

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

34. Hoàng Thị Chúc    

- Điện thoại: 01658.153.593

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

35. Vũ Văn Đoàn

- Điện thoại: 01677.405.920

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

36 . Hoàng Minh Đức

- Điện thoại: 0982.791.830

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

37. Tân Huyến

- Điện thoại: 0943 456 800

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

38. Giang Phục

- Điện thoại: 01678.424.916

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

39. Khánh Chi

- Điện thoại: 01698.516.322

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

40. Vũ Thị Bích Liên

- Điện thoại: 0965.282.699

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

41. Ngô Quang Khánh

- Điện thoại: 0963848.971

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

42. Nguyễn Thanh Từ

- Điện thoại: 0945.332.890

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

43. Vàng Thị Mỷ

- Điện thoại: 0989.974.956

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

44. Hoàng Thanh Đô

 Điện thoại: 0914.858.909

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

45. Lưu Thị Mùi

- Điện thoại: 0978.372.139

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

46. Mùng Thị Chai

- Điện thoại: 01647.911.689

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

47. Hoàng Văn Thành

- Điện thoại: 02193.856.381

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

48. Phạm Hồng Việt

- Điện thoại: 01672.996.999

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

49. Hoàng Quốc Hưng

- Điện thoại: 0987.001.745

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

50. Hoàng Thị Huệ

- Điện thoại: 01272.944.323

- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

51. Khổng Thị Là

- Điện thoại: 0912.606.324

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

52. Lưu Văn Vàng

- Điện thoại: 01663.802.580

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

53. Sình Minh Sính (Thêu)

- Điện thoại: 01638.681.818

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

54. Nguyễn Thị Bình (Quang)

- Điện thoại: 0982.137.898

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT  Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

55. Tráng Minh Lợi

- Điện thoại: 02193.856.086

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

56. Hoàng Văn Hào

- Điện thoại: 0975.776.728

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

57. Củng Phủ Vân

- Điện thoại: 02193.856.310

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.                   

58. Phan Hồng Thuỷ

- Điện thoại: 02193.501.166

- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

59. Trần Minh Tâm

- Điện thoại: 02193.856.191

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

60. Nguyễn Văn Điểm

- Điện thoại: 01232.871.839

- Địa chỉ: - Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 3, TT Đồng Văn - Đồng Văn.

61. Hoàng Quốc Thân

- Điện thoại: 01688.120.866

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

62. Trần Minh Chi

- Điện thoại: 01697.051.332

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

63. Lý Thị Thịnh

- Điện thoại: 0947.952.080

- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

64. Lù A Pái

- Điện thoại: 01699.149.958

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

65. Hoàng Văn Sình

- Điện thoại: 01696.700.159

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

66. Lý Thị Đào

- Điện thoại: 01685.167.267

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

67. Giàng Mí Chớ

- Điện thoại: 0943.959.929

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

68. Nguyễn Thị Hạt

- Điện thoại: 0975.118.389

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

69. Lù A Chì

- Điện thoại: 01686.900.480

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

70. Hoàng Văn Vương

- Điện thoại: 0912.094.265

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

71. Lý Văn Chiên

- Điện thoại: 0989.756.445

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

72. Nguyễn Văn Hãnh

- Điện thoại: 01682.598.478

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

73. Vàng Thị Mỷ

- Điện thoại: 0985.967.879

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

74. Trần Văn Tám

- Điện thoại: 0972.917.971

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

75. Vũ Văn Hưng

- Điện thoại: 0969.022.522

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

76. Vũ Minh Trọng

- Điện thoại: 0963.122.299

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

77. Chu Văn Phòng

- Điện thoại: 0989.136.828

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

78. Hoàng Văn Năm

- Điện thoại: 0917.3433.075

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

79. Phan Thị Niệm

- Điện thoại: 01686.752.494

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

80. Nguyễn Thị Hiên

- Điện thoại: 0975.066.382

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

81. Vũ Văn Đại

- Điện thoại: 0976.736.412

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

82. Phùng Quang Thanh

- Điện thoại: 0978.888.895

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

83. Tôn Đức Hà

- Điện thoại: 0912.105.588

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

84. Dinh Mí Thào

- Điện thoại: 01692.222.800

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

85. Hò Văn Bình

- Điện thoại: 0989.667.525

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

86. Tiệp Trang

- Điện thoại: 0989.699.354

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

87. Đảng Khuyên

- Điện thoại: 0945.029.319

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

88. Hoàng Văn Minh

- Điện thoại: 0973.526.800

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.           

89. Cầm Thị Nghĩa

- Điện thoại: 0978.370.156

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

90. Nguyễn Thị Huế

- Điện thoại: 0945.072.576

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

91. Mai Thế Toàn

- Điện thoại: 01236.233.773

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

92. Nông Thị Hà

- Điện thoại: 0969.022.522

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

93. Nguyễn Văn Cương

- Điện thoại: 0915.395.378

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

94. Nguyễn Ngọc Anh (Thắng)

- Điện thoại: 0169.203.359

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

95. Trần Đức Văn

- Điện thoại: 0989.770.856

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

96. Liễu Thị Sáng

- Điện thoại: 0976.712.664

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

97. Đàm Vân Kiều

 Điện thoại: 0945.332.918

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn. 

98. Ngô Văn Nghĩa

- Điện thoại: 01659.109.918

- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

99. Hoàng Văn Lẻo

- Số lượng đáp ứng: 30 khách 

- Điện thoại: 0973 695 485

- Địa chỉ: Tổ 1, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

100. Trelly Ha Giang

- Số lượng đáp ứng: 200khách

- Điện thoại: 01688 120 866

- Địa chỉ: Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

101. Việt Trung

- Số lượng đáp ứng: 30  khách

- Điện thoại: 0972 320 388

- Địa chỉ: Tổ 5, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

102. Đức Phương

- Số lượng đáp ứng: 30 khách 

- Điện thoại: 01698 081 346

- Địa chỉ: Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

103. Tuấn Cường

- Số lượng đáp ứng: 30  khách

- Điện thoại: 0975 571 322

- Địa chỉ: Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

104. Lý Văn Sinh

- Số lượng đáp ứng: 25  khách

- Điện thoại: 0985 983 10

- Địa chỉ: Tổ 5, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

II. THỊ TRẤN PHỐ BẢNG

1. Nhà nghỉ Hiếu Thành

- Tổng số phòng: 7 phòng.

- Số giường: 12

- Điện thoại: 01685.126.668.

- Địa chỉ Trung tâm Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn.

2. Nhà nghỉ Huy Uyên

- Tổng số phòng: 10 phòng.

- Số giường: 14

- Điện thoại: 01653.980.103.

- Địa chỉ: Trung tâm Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn.

III. CÁC NHÀ NGHỈ TRỌ TẠI CÁC LÀNG VĂN HOÁ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG.

1. Làng Văn hoá du lịch Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là  (Homestay).

- Điện thoại:  0978.833.219

2. Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Homestay).

- Điện thoại:  01644.640.336

 

 

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. UBND HUYỆN

- Ông: Hoàng Văn Thịnh (Chủ tịch UBND huyện)

- Số điện thoại:  0912 393 933

- Ông: Nguyễn Trung Ngọc (Phó Chủ tịch UBND huyện)

Số điện thoại: 0913 376 319

2. VĂN HÓA, DU LỊCH

- Ông: Đặng Văn Nghiệp ( Quyền trưởng phòng Văn hóa và Thông tin)

- Số điện thoại: 0912 606 995

- Ông: Tải Đình Tinh (Giám đốc Trung tâm VH, TT&Du lịch):

- Số điện thoại: 0915 435 021

3. UBND THỊ TRẤN

- Ông: Nguyễn Văn Điệp (Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Văn)

- Số điện thoại: 01688 208 309

4. CÔNG AN

- Ông Dương Thanh Bình (Trưởng công an huyện)

- Số điện thoại: 0977 086 663

5. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

- Ông Dương Quốc Cường (Đội Trưởng)

- Số điện thoại: 0914 066 805

6. BỆNH VIỆN

- Ông: Phạm Đình Phẩm (Giám đốc bệnh viện huyện)

- Số điện thoại: 0917 372 497

Tin khác

Thông báo thời gian tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2016 (15/08/2016 10:30)

Các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn (14/11/2015 12:38)

Văn hóa, du lịch (31/12/2014 17:34)

xem tiếp