Giới thiệu chung
 • Bản đồ khoanh vùng bảo vệ 12 di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận xếp hạng trên địa bàn huyện Đồng Văn
  Bản đồ khoanh vùng bảo vệ 12 di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận xếp hạng trên địa bàn huyện Đồng Văn
 • QĐ Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
  QĐ Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
 • Bản đồ khoanh vùng bảo vệ 14 Cụm Di sản địa chất trên địa bàn huyện Đồng Văn
  Bản đồ khoanh vùng bảo vệ 14 Cụm Di sản địa chất trên địa bàn huyện Đồng Văn
 • DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN
  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN
 • Khái quát trung
  Khái quát trung
 • DANH SÁCH CÁC CỤM DI SẢN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐÃ ĐƯỢC KHOANH VÙNG BẢO VỆ
  DANH SÁCH CÁC CỤM DI SẢN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐÃ ĐƯỢC KHOANH VÙNG BẢO VỆ
 • Quyết định ban hành quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 • Huyện Đồng Văn 115 năm phát triển và trưởng thành (01/01/1906 – 01/01/2021)
  Huyện Đồng Văn 115 năm phát triển và trưởng thành (01/01/1906 – 01/01/2021)
 • Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra
  Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra
 • Thông tin Huyện đoàn Đồng Văn
  Thông tin Huyện đoàn Đồng Văn
 • Kinh tế - xã hội
  Kinh tế - xã hội
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Sủng Trái
  Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Sủng Trái
 • Cơ cấu bộ máy xã Tả Lủng
  Cơ cấu bộ máy xã Tả Lủng
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN
 • UBND xã Lũng Cú
  UBND xã Lũng Cú
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
 • BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
  BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
 • HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN
  HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN
 • UBND thị trấn Đồng Văn
  UBND thị trấn Đồng Văn
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 71 results.
Thống kê truy cập