Tin chỉ đạo điều hành
 • Lịch công tác Thường trực huyện ủy tuần 3- 2024
  Lịch công tác Thường trực huyện ủy tuần 3- 2024
 • Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 14/01/2019-20/01/2019)
  Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 14/01/2019-20/01/2019)
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc củ tri tại thị trấn Đồng Văn, Phố Bảng và xã Phố Cáo huyện Đồng Văn
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc củ tri tại thị trấn Đồng Văn, Phố Bảng và xã Phố Cáo huyện Đồng Văn
 • Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND tỉnh tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn
  Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND tỉnh tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn
 • Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)
  Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)
 • Lịch công tác tuần của Thường trực UBND huyện (Từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017)
  Lịch công tác tuần của Thường trực UBND huyện (Từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017)
Thống kê truy cập