Thứ ba, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2020

Cải cách hành chính

Công an huyện Đồng Văn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, phát chứng minh nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

(07/11/2019 16:28)

TTTĐT - Trong thời gian qua Công An huyện Đồng Văn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Thực hiện làm việc thêm ngày thứ 7 trong tuần, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh gọn, có hiệu quả cao trong thời gian sớm nhất.

Công an huyện đồng văn đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Đăng ký quản lý phương tiện giao thông trên địa bàn.

(07/11/2019 15:41)

TTTĐT - Nhằm tạo điều kiện cho người dân đến đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được nhanh chóng và thuận tiện, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện Đồng Văn tập chung đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ.

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Ngoại vị áp dung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(01/11/2019 09:02)

Quyết định số: 1596/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Ngoại vị áp dung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(01/11/2019 08:58)

Quyết định số: 1012/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(01/11/2019 08:53)

Quyết định số: 1011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(30/10/2019 14:57)

Quyết định số:1500/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(30/10/2019 14:52)

Quyết định số: 547/QĐ-UBND ngày 24/3/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(30/10/2019 14:43)

Quyết định số: 896/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ cua Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(30/10/2019 14:40)

Quyết định số: 607/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ cua Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách khuyên khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(30/10/2019 14:38)

Quyết định số: 1045/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách khuyên khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

<< >>