Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

GIỚI THIỆU CHUNG

Kinh tế - xã hội

(30/06/2020 15:43)

Đồng Văn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng là huyện cực Bắc của Việt Nam. Huyện lỵ trước đây của huyện Đồng Văn đặt tại thị trấn Phố Bảng, sau chuyển về khu phố cổ thuộc xã Đồng Văn, nay là thị trấn Đồng Văn. Đây cũng là một trong những trọng điểm của các cuộc tấn công từ phía Trung Quốc sang Việt Nam năm 1979 và cả trong những năm 1984 - 1986.

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

(06/08/2019 14:41)

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

(06/08/2019 13:50)

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

UBND xã Lũng Cú

(23/05/2019 08:51)

Lũng Cú là một xã thuộc huyện Đồng Văn, nằm trên đỉnh cao nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam, cách thị xã Hà Giang khoảng 154 km. Là điểm cực bắc của Việt Nam, Lũng Cú nằm ở khu vực có độ cao gần 1600m so với mực nước biển. Lũng Cú có 9 thôn bản là nơi sinh sống của các dân tộc h'Mông, Lô Lô, Tày, Giáy.

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

(22/05/2019 15:15)

Là Đơn vị Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

(08/03/2019 13:12)

I- THÔNG TIN CHUNG Tên gọi: BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY Số điện thoại: 02193856144 Địa chỉ thư điện tử: btchu.dv@hagiag.gov.vn

<< >>