Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

18/08/2020 16:16

Số: 13/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Bấm File dưới đây để xem bản đầy đủ:

- Bản Word: c/document_library/get_file

- Bản Scan: c/document_library/get_file

TTTĐT