Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Các tổ chức CT- XH

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

(22/05/2019 15:15)

Là Đơn vị Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN

(08/03/2019 11:33)

I- Đặc điểm, tình hình - Trụ sở làm việc được xây dựng tại tổ 4, thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn. - Số điện thoại 02193.856.249 - Hòm thư điện tử của cơ quan: Cuuchienbinh.dv@gmail.com

Thông tin UBMTTQ huyện

(05/01/2018 09:21)

<< >>