Thứ sáu, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy

31/10/2016 09:23

 1. Ông:  NGUYỄN NGỌC THANH

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

- Năm sinh: 1970                              Giới tính: Nam

- Quê quán: thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: ThS. Quản trị kinh doanh

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 18/7/1996                            

- Ngày chính thức: 18/7/1997 

- Địa chỉ mail:  nguyenngocthanhhudv@gmail.com – nnthanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0915636468.


2. Ông:  LY MÍ VÀNG

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

- Năm sinh: 1963                                 Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngày vào Đảng: 03/3/1992                            

- Ngày chính thức: 03/3/1993  

- Địa chỉ mail: lymivangdv@gmail.com

- Số điện thoại: 0916.712.160.

3. ÔngHoàng Văn Thịnh

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Năm sinh: 1971                              Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: hvthinh.dv@hagiang.gov.vn

 

- Số điện thoại: 0912.393.933