Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy

31/10/2016 09:23

 1. ÔngHOÀNG VĂN THỊNH


- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

- Năm sinh: 1971                              Giới tính: Nam

- Quê quán: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng:                    

- Ngày chính thức: 

- Địa chỉ mail:  hvthinh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.393.933


2. Ông:  LY MÍ VÀNG

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

- Năm sinh: 1963                                 Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngày vào Đảng: 03/3/1992                            

- Ngày chính thức: 03/3/1993  

- Địa chỉ mail: lymivangdv@gmail.com

- Số điện thoại: 0916.712.160.

 

 

3. Ông: DINH CHÍ THÀNH

 

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Năm sinh: 1972                              Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: dcthanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.504.199