Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Huyện đoàn

Thông tin Huyện đoàn Đồng Văn

10/08/2020 21:45

 

1. Ông: Ly Việt Hùng -  Bí thư Huyện đoàn

- Chức vụ: Bí thư

- Năm sinh: 1989                              Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: yenhung1989@gmail.com

- Số điện thoại: 0973.429.069

2. Ông : Hoàng Hữu Tiệp - Phó Bí thư Huyện đoàn- Chức vụ: Phó Bí thư

- Năm sinh:...                               Giới tính : Nam

- Địa chỉ Mail: ...

- Số ĐT: 0916.807.994