Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Lịch sử hình thành

Huyện Đồng Văn 115 năm phát triển và trưởng thành (01/01/1906 – 01/01/2021)

(28/12/2020 15:52)

TTTĐT: Đồng Văn là vùng đất cổ, đã có lịch sử hào hùng, oanh liệt hàng ngàn năm, gắn bó với sự hình thành, phát triển của tỉnh Hà Giang, của dân tộc và của Đất nước Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, mảnh đất Đồng Văn đã để lại những dấu ấn lịch sử có giá trị và ý nghĩa to lớn cả về vật chất và tinh thần. Để hôm nay, chúng ta tự hào cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử, tri ân công lao của lớp lớp thế hệ những người đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Đồng Văn.

Lịch sử hình thành

(26/01/2015 10:55)

Đồng Văn xưa kia thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó thuộc về châu Bảo Lạc. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã tách Đồng Văn ra khỏi Bảo Lạc.

Điều kiện tự nhiên

(31/12/2014 17:43)

<< >>