Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

(26/01/2015 10:55)

Đồng Văn xưa kia thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó thuộc về châu Bảo Lạc. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã tách Đồng Văn ra khỏi Bảo Lạc.

Điều kiện tự nhiên

(31/12/2014 17:43)

<< >>