Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Thường trực UBND huyện

Thường trực UBND huyện

31/10/2016 10:23

1. Ông: Dinh Chí Thành

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Năm sinh: 1972                              Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail:dcthanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.504.199

2. Ông: Nguyễn Văn Chinh

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Năm sinh: 1969                                 Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: nvchinh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.336.348

3. Ông: 

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Năm sinh:                              Giới tính: 

- Địa chỉ mail: 

- Số điện thoại: