Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Xã Lũng Thầu

UBND xã Lũng Thầu

03/01/2018 14:06

 

 

THÔNG TIN XÃ LŨNG THẦU - HUYỆN ĐỒNG VĂN 

 

Toàn cảnh trụ sở chính UBND xã Lũng Thầu


I. Điện chỉ liên hệ: UBND xã Lũng Thầu:

-  Số điện thoại:02193501660

-  Fax:

-  Thư điện tử: 

 

xlungthau@.hagiang.gov.vn

 

 

 

- Địa chỉ: Thôn Tủng A - xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

II. Quá trình hình thành và phát triển

Lũng Thầu là một xã nội địa của huyện Đồng Văn, được tách ra từ xã Vần Chải năm 1961, nhưng vùng đất và con người nơi đây đã có từ lâu đời. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã không ngừng nỗ lực, xây dựng để Lũng Thầu phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

Giai đoạn 1961 - 1965, Lũng Thầu có 3 hợp tác xã/5 bản, từ 1965 đến 2005 có 4 hợp tác xã /6 bản, từ 2005 đến nay là 6 thôn. Năm 2005, tách thôn Mỏ Xí thành Mỏ Xí và Há Đề; tách thôn Sang Tung (Sá Tủng) thành Tủng A, Tủng B. Thực chất, đã hình thành 6 thôn từ sau năm 1965, nhưng đến năm 2005 khi các chức danh Trưởng thôn được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước, thì Lũng Thầu chính thức được công nhận có 6 thôn.

Năm 2001, xã vận động được 22 hộ, với trên 100 nhân khẩu đi xây dựng kinh tế mới tại huyện Bắc Mê. Đến hết năm 2017, toàn xã có 6 thôn, gồm: Tủng A, Tủng B, Cá Lủng, Chá Sính, Mỏ Xí, Há Đề, với tổng số 458 hộ/2.245khẩu, gồm các dân tộc Mông, Kinh, Tày, Mường, Hoa Hán, Cao Lan, Nùng, Dao, Giấy. Trong đó, dân tộc Mông chiếm 94,6%, còn các dân tộc khác chủ yếu là cán bộ, công chức sinh sống lại địa bàn.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, hệ thống giao thông vận tải chủ yếu là đường mòn đi bộ cho người và ngựa. Đầu năm 1962, tuyến đường Hạnh phúc được mở đến dốc Thẩm Mã, mở ra một tương lai cho người dân vùng cao nguyên đá; năm 1997, tuyến đường ô tô từ Thẩm Mã đến trung tâm xã Lũng Thầu được khai thông, từ đây tuyến đường “Dốc 4 chân”“Dốc 8 hào” trở thành con đường đi vào lịch sử[1]. Đến năm 2018, 6/6 thôn đã có đường đến trung tâm thôn, trong đó 4/6 thôn đã được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào giáo dục ở Lũng Thầu được triển khai từ thời kỳ 1957 - 1959 với lớp bình dân học vụ, sau khi thành lập xã trường học được mở tại trung tâm, với lớp vỡ lòng, lớp 1 và lớp ánh sáng văn hóa. Năm 1988, Lũng Thầu là xã đầu tiên của huyện Đồng Văn tổ chức được lớp học nội trú dân nuôi, đây là mô hình giáo dục tiên tiến và toàn diện nhất trong giai đoạn này, từ đây mô hình trường nội trú dân nuôi ở Lũng Thầu được đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra tất cả các xã trên địa bàn huyện. Năm 1999, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Tiểu học, năm 2005 hoàn thành Phổ cập Trung học cơ sở. Đến nay, xã tiếp tục duy trì thành quả xóa mù chữ, PCGDTH, PCTHCS, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi. Trường Mầm non tiếp tục được huyện đầu tư nâng cấp để được công nhận đạt Trường chuẩn Quốc gia mức độ I trong năm học 2018-2019.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Lũng Thầu đã từng bước trở thành xã vững mạnh toàn diện, kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp; đường đến các thôn đã cơ bản được bê tông hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện một lòng đi theo con đường mà đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không cao, tàn dư của chế độ cũ để lại khá nặng nề; mặt khác, do điều kiện địa hình có độ dốc lớn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt; thời tiết hằng năm có những diễn biến thất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng nhân dân còn tư tưởng trông trờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên trong xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy đến nay Lũng Thầu vẫn là một trong những xã nghèo của huyện Đồng Văn.

III.Tổ chức bộ máy:                                                      

 

 

1. Ông:Giàng Nhè Gió:


- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 29/12/1971;  Giới tình: Nam

- Quê quán: xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng:29/11/2000

- Ngày chính thức: 29/11/2001

- Số điện thoại: 0366 500 641

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ xã Lũng Thầu


2. Giàng Mí Sò:


- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

- Năm sinh: 22/02/1978

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 12/12/1999

- Ngày chính thức: 12/12/2000

- Số điện thoại:0964106549:

- Địa chỉ Email:gmso.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách:HĐND và các tổ chức chính trị xã hội

 

3.Sùng Mí Chá;

 

 - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Năm sinh: 10/11/1979

- Quê quán: xã Sà Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 19/11/2011

- Ngày chính thức: 19/11/2012

 - Số điện thoại:01234316314:

 - Điện chỉ Email: smcha.xlungthau@hagiang.gov.vn:

  - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung UBND xã Lũng Thầu


4.Ông Vừ Mí Hờ


- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Năm sinh: 1981

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại:0357440639
- Địa chỉ Email: 
vmho.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Trình độ chuyên môn: Đại học trồng trọt

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 14/11/2002

- Ngày chính thức: 14/11/2003

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND xã Lũng Thầu

  

5.Ông:Ly Mí Lừ:


- Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã

- Năm sinh: 1979

- Quê quán: xã Vần Chải - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 19/11/1999

- Ngày chính thức: 19/11/2000

 - Số điện thoại:0389759996:

 - Điện chỉ Email: lmlu.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách:Khối văn hóa xã hội


6.Ông: Nguyễn Mạnh Hà


- Phó chủ tịch UBND xã

- Năm sinh: 21/11/1986

- Quê quán: xã Gia Trung - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chăn nuôi thú y

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 24/7/2013

- Ngày chính thức: 24/7/2014

- Số điện thoại: 0984272098

- Điện chỉ Email: nmha.xlungtha@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách:Khối kinh tế

  

7.Ông :Hoàng Trung Tuyến


- Công chức: Văn phòng - Thống kê

- Năm sinh: 04/11/1986

- Quê quán: xã Xuân Giang - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 21/9/2012

- Ngày chính thức: 21/9/2013

- Số điện thoại: 0974 239 104

- Địa chỉ Email: httuyen.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: VP HĐND - UBND - CCHC và VTLT


8.Ông: Thào Mí Sò:


- Công chức - Tư pháp Hộ tịch

- Năm sinh: 1978

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 01658784665

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng trợ giúp pháp lý

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 20/3/2000

- Ngày chính thức: 20/3/2001

- Địa chỉ Email: tmso.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

  

9. Bà: Sùng Thị Mỷ


- Công chức – Địa chính xây dựng đô thị

- Năm sinh: 1984

- Quê quán: xã Sà Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0355 072 067

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

- Lý Luận chính trị:

- Ngày vào Đảng:

- Ngày chính thức:

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính GTXD-TNMT-NTM

10.Ông : Chu Thành Chung


- Công chức – Văn hóa xã hội

- Năm sinh: 11/4/1981

- Quê quán: xã Tiên Yên - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0394715487

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý văn hóa

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 26/10/2015

- Ngày chính thức: 26/10/2016

- Địa chỉ Email: ctchung.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội


11. Ông: Lê Thế Anh

 

 

- Công danh – Trưởng Công an xã

- Năm sinh: 1982

- Quê quán:

- Số điện thoại: 

- Trình độ chuyên môn:

- Lý Luận chính trị:

- Ngày vào Đảng:

- Ngày chính thức:

- Địa chỉ Email: 
- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự ở cơ sở

 

12.Ông: Giàng Mí Dính


- Công chức – Tư pháp-Hộ tịch (Phó trưởng công an xã)

- Năm sinh: 05/3/1991

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại:0363862890

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp An ninh trật tự cơ sở

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 06/8/2009

- Ngày chính thức: 06/8/2010

- Địa chỉ Email: gmdinh.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự ở cơ sở


13.Ông: Giàng Mí Nhìa


- Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Năm sinh: 1983

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0333931406

- Địa chỉ Email: gmnhia.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

14.Ông: Giàng Mí Pó


- Công chức – Chỉ huy trưởng quân sự  xã

- Năm sinh: 1979

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại:0332394978  
- Địa chỉ Email: 
giangmipoqslt@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLKT

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 29/6/2004

- Ngày chính thức: 29/6/2005

- Lĩnh vực phụ trách: Quân sự xã


15.Ông:Vàng Mí Say


- Công chức – Văn phòng thống kê

- Năm sinh: 1992

- Quê quán: xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0385219521
- Địa chỉ Email: 
vmsay.xlungthau@hagiang.gov.vn 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp luật

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 20/7/2017

- Ngày chính thức: 20/7/2018

- Lĩnh vực phụ trách:Chỉ huy phó Quân sự và Thi đua khen thưởng

 

16.Ông: Dinh Mí Giàng


- Công chức – Địa chính nông nghiệp

- Năm sinh: 1980

- Quê quán: xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 0988927982
- Địa chỉ Email: 
dmgiang.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp và PTNT

- Lý Luận chính trị:

- Ngày vào Đảng: 27/8/2018

- Ngày chính thức: 27/8/2019

- Lĩnh vực phụ trách: Nông lâm nghiệp và thú y


17. Bà Vũ Thị Nguyệt


- Công chức – Tài chính Kế toán xã

- Năm sinh: 1989

- Quê quán: xã Hương xạ - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ
- Số điện thoại:0983894126

- Địa chỉ Email: nguyetktdv@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 20/9/2017

- Ngày chính thức: 20/9/2018

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tài chính - kế toán

 

18. Bà: Củng Lan Hương


- Công chức – Văn Phòng thống kê

- Quê quán: xã Phố Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Năm sinh: 1989
- Số điện thoại: 0353354673

- Địa chỉ Email: clhuong.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế nông nghiệp

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 26/6/2014

- Ngày chính thức: 26/6/2015

- Lĩnh vực phụ trách:  Văn phòng Đảng ủy và Công tác thống kê


19. Ông: Sùng Sìa Sá:


- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ

- Năm sinh: 1971

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 01/9/2000

- Ngày chính thức: 01/9/2001

- Số điện thoại:0372 036 867

- Điện chỉ Email: sssa.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh Vực phụ trách: Mặt trận tổ quốc xã Lũng Thầu

  

20. Bà Giàng Mí Dình 


- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Năm sinh: 1973

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0384440782
- Địa chỉ Email: gmdinh.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Hội Nông dân xã Lũng Thầu


21.Ông: Giàng Mí sò


- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

- Năm sinh: 1983

- Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0332187583
- Địa chỉ Email: 
gmso.xthauthau@hagiang.gov.vn 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 13/10/2004

- Ngày chính thức: 13/10/2005

- Lĩnh vực phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã Lũng Thầu


22. Bà Giàng Thị Sùng


- Chức vụ: Bí Thư đoàn thanh niên  xã

- Năm sinh: 1992

-Quê quán: xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0364514130
- Địa chỉ Email: 
gtsung.xlungthau@hagiang.gov.vn

            - Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội

- Lý Luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng:  22/7/2012

- Ngày chính thức: 22/7/2013

- Lĩnh vực phụ trách: công tác  đoàn thanh niên xã

 

23.Bà: Hầu Thị Cho


- Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ xã

- Năm sinh: 1978

- Quê quán: xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0398377629
- Địa chỉ Email: 
htcho.xlungthau@hagiang.gov.vn

            - Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

- Lý Luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng:   03/12/1999

- Ngày chính thức:  03/12/2000

- Lĩnh vực phụ trách: công tác Hội phụ nữ xã

IV.THÔNG TIN VỀ XÃ:

1. Điều kiện tự nhiên

Lũng Thầu là một xã vùng cao núi đá, nằm cách trung tâm huyện 40 km về phía Tây của huyện Đồng Văn. Phía Bắc và phía Đông giáp xã xã Phố Cáo; phía Tây giáp huyện Yên Minh; phía Nam giáp xã Vần Chải. Xã có địa hình đồi núi cao, bị chia cắt mạnh, không đồng nhất, thấp dần về phía xã Vần Chải và huyện Yên Minh nên có độ dốc rất lớn gây khó khăn cho việc canh tác, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Diện tích đất tự nhiên từ sau khi chia tách thành lập xã năm 1961, đến năm 1978 là 1.466,4 ha, đất nông nghiệp 316,1 ha, đất lâm nghiệp 163 ha, đất chuyên dùng 8,6 ha; đất có khả năng lâm nghiệp 166,9 ha, đất khác 702,2 ha. Đến năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 1.490,38 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.158,03 ha, nhóm đất phi nông nghiệp 92,33 ha, nhóm đất chưa sử dụng là 204,02 ha[2]. Quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn xã chủ yếu là núi đá chưa có rừng cây, đây là tiềm năng trong khai thác và sử dụng quỹ đất của xã trong tương lai.

Địa hình xã Lũng Thầu nhìn chung rất phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi địa hình chia cắt mạnh, độ cao bình quân 1.200m so với mặt nước biển, độ dốc lớn có nhiều đỉnh núi đá cao phổ biến từ trên 1.390 m đến 1.710 m, cấu tạo địa chất chủ yếu là đá vôi, Karst phát triển mạnh. Diện tích đất bằng thung lũng và núi đất pha đá chiếm tỷ lệ ít, bao gồm các thung lũng chân núi đá, hầu hết diện tích đất này đã được đưa vào khai thác sử dụng trồng cây nông nghiệp hàng năm.

2. Điều kiện kinh tế

Giai đoạn 1961 - 1965, Lũng Thầu có 3 hợp tác xã/5 bản, từ 1965 đến 2005 có 4 hợp tác xã /6 bản, từ 2005 đến nay là 6 thôn. Năm 2005, tách thôn Mỏ Xí thành Mỏ Xí và Há Đề; tách thôn Sang Tung (Sá Tủng) thành Tủng A, Tủng B. Thực chất, đã hình thành 6 thôn từ sau năm 1965, nhưng đến năm 2005 khi các chức danh Trưởng thôn được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước, thì Lũng Thầu chính thức được công nhận có 6 thôn.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, hệ thống giao thông vận tải chủ yếu là đường mòn đi bộ cho người và ngựa. Đầu năm 1962, tuyến đường Hạnh phúc được mở đến dốc Thẩm Mã, mở ra một tương lai cho người dân vùng cao nguyên đá; năm 1997, tuyến đường ô tô từ Thẩm Mã đến trung tâm xã Lũng Thầu được khai thông, từ đây tuyến đường “Dốc 4 chân”“Dốc 8 hào” trở thành con đường đi vào lịch sử[3]. Đến năm 2018, 6/6 thôn đã có đường đến trung tâm thôn, trong đó 4/6 thôn đã được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không cao, tàn dư của chế độ cũ để lại khá nặng nề; mặt khác, do điều kiện địa hình có độ dốc lớn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt; thời tiết hằng năm có những diễn biến thất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng nhân dân còn tư tưởng trông trờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên trong xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy đến nay Lũng Thầu vẫn là một trong những xã nghèo của huyện Đồng Văn.

3. Lịch sử văn hóa

Văn hóa tín ngưỡng của của các dân tộc rất phong phú, họ tin theo thuyết “Vạn vật hữu linh” cho rằng mọi vật khi sinh ra đều có linh hồn, khi chết sẽ biến thành ma, chia thành ma lành và ma dữ. Ma lành gồm các thần ở trên trời, thần rừng, thần thổ địa, ma tổ tiên… Ma dữ có ma sông, ma suối, ma rừng, ma đường và ma cà rồng, ma lang thang… Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng quan trọng nhất trong gia đình các dân tộc, họ cho rằng việc thờ cúng có thành tâm thì tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu, gia chủ gặp nhiều điều may trong năm.

                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

                                              

 

                                                                                        Sùng Mí Chá

 

 

 

 


[1] “Dốc 4 chân” là tuyến đường mòn đi bộ cho người, đi từ trụ sở xã Phố Cáo đến trung tâm xã Lũng Thầu; tuyến đường này có độ dốc rất cao, vách đá dựng đứng, phải dùng hai tay bám vào vách đá cây rừng để đi qua, nên gọi là “dốc 4 chân”, ngựa không thể đi qua được con đường này. “Dốc 8 hào” là con đường mòn cho người và ngựa đi từ ngã ba Phố Cáo đến trung tâm xã Lũng Thầu, tuyến đường này dài hơn “dốc 4 chân”; cán bộ, công chức của huyện khi đi công tác đến xã Lũng Thầu làm việc sẽ được thanh toán thêm 8 hào tiền công tác phí, từ đó tuyến đường này có tên gọi “dốc 8 hào”.

[2]Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/6/2018 của HĐND huyện Đồng Văn về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

[3] “Dốc 4 chân” là tuyến đường mòn đi bộ cho người, đi từ trụ sở xã Phố Cáo đến trung tâm xã Lũng Thầu; tuyến đường này có độ dốc rất cao, vách đá dựng đứng, phải dùng hai tay bám vào vách đá cây rừng để đi qua, nên gọi là “dốc 4 chân”, ngựa không thể đi qua được con đường này. “Dốc 8 hào” là con đường mòn cho người và ngựa đi từ ngã ba Phố Cáo đến trung tâm xã Lũng Thầu, tuyến đường này dài hơn “dốc 4 chân”; cán bộ, công chức của huyện khi đi công tác đến xã Lũng Thầu làm việc sẽ được thanh toán thêm 8 hào tiền công tác phí, từ đó tuyến đường này có tên gọi “dốc 8 hào”.