Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Xã Sủng Là

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SỦNG LÀ

20/12/2017 14:44

   I. Thông tin chung     

Sủng Là là một xã biên giới của huyện Đồng Văn cách trung tâm huyện 24 km về phía Nam của huyện, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía  Đông giáp xã Sà Phìn và xã Sảng Tủng, phía Tây giáp Thị trấn Phó Bảng và xã Phố Cáo, phía Nam giáp xã Sảng Tủng và xã Phố Cáo. Xã có 04 thôn biên giới (Lao Xa, Mo Pải Phìn, Sủng Là Trên, Sủng Là Dưới) với tổng số đường biên = 6,7 km giáp với nước bạn Trung Quốc. Với tổng diện tích tự nhiên là 1.636,55 ha gồm: Trong đó đất trồng cây hàng năm là 270,8ha (bao gồm 266,8 ha đất trồng ngô và 3,8ha đất lúa), đất lâm nghiệp là 819,4 ha, còn lại là đồi núi đá. Tổng dân số có 814 hộ = 4.090 khẩu. Trong đó: hộ nghèo là 367 hộ = 1773 khẩu chiếm 45,09%, hộ cận nghèo là 317 hộ = 1.737 khẩu chiếm 38,94%; hộ không nghèo là 130 hộ = 580 khẩu chiếm 15,97 %. Dân tộc Mông chiếm đa số 97% còn lại là dân tộc Lô Lô, Hoa và một số dân tộc khác. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Được đánh giá là thung lũng có cảnh quan đẹp nhất của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, là cửa ngõ du lịch của huyện Đồng Văn trong năm 2017 xã đã thu hút được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan góp phần nâng cao đời sống vật chất cho một số hộ gia đình và nâng cao được nhận thức của đại bộ phận nhân dân.

          1. Tên gọi: Ủy ban nhân dân xã Sủng Là.

          2. Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.

          3. Số điện thoại liên hệ:

          4. Địa chỉ Email: xsungla@gov.hagiang.vn


          II. Tổ chức bộ máy

          1. Ông: Mua Sè Sính

          

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 01672225789

          - Địa chỉ Email: muasesinh@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo chung.


2. Ông: Mua Mí Lử

                 

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 0967978713

          - Địa chỉ Email: mmlu.xsungla@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phát triển Đảng, khối đoàn thể…


3. Ông: Vàng Dỉ Xoáng.

- Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0919508220

- Địa chỉ Email: vdxoang.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:


4. Ông: Đặng Tuấn Cường


          - Chức vụ: Phó bí thư biên phòng tăng cường

          - Số điện thoại: 0974591577

          - Địa chỉ Email: tuancuongpb@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: An ninh - quốc phòng.


5. Ông: Mua Mí Lình

                   

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 01692215378

          - Địa chỉ Email: mmlinh.xsungla@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hoạt động của HĐND xã.


6. Ông: Là Mí Kha

                 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 01254648845

          - Địa chỉ Email: lmkha.xsungla@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối VH-XH: chịu trách nhiệm trước chủ tịch và UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động Văn hóa - Xã hội ở địa phương.

+ Tham gia các ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã phân công và một số nhiệm vụ khác được giao.

+ Phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - gia đình - trẻ em, chính sách xã hội, thông tin tuyên truyền, tham mưu xây dựng các kế hoạch về các hoạt động văn hóa - thể thao.

+ Ký các loại văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động trong lĩnh vực VH - XH trên địa bàn quản lý.

+ Phụ trách tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

+ Làm một số công việc do chủ tịch UBND xã ủy nhiệm khi chủ tịch đi vắng.


7. Bà: Lê Thị Bộ

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã;

          - Số điện thoại: 0975529495;

          - Địa chỉ Email: lebotaphin@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế Nông lâm nghiệp xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch, UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động Kinh tế Nông lâm nghiệp ở địa phương.


8. Ông: Ly Mí Tro


          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

          - Số điện thoại: 01639015639

          - Địa chỉ Email:lyxuatro@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Mặt trận xã.


9. Ông: Thào Mí Sèo


          - Chức vụ: Trưởng Công an xã

          - Số điện thoại: 01686130519

          - Địa chỉ Email: thaomiseopc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự.

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng - Chính quyền xã, trực tiếp tổ chức thực hiện Chịu trách nhiệm trước UBND - HĐND - Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp trên về giữ gìn ANCT - TTAT xã hội

+ Tham gia một số BCĐ do Chủ tịch và UBND xã phân công. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành lực lượng công an viên làm nhiệm vụ nắm chắc chắn tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND xã, cơ quan cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng tiền án, tiền sự, sử lý người có hành vi vi phạm pháp luật (theo thẩm quyền)

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch xã phân công.


10. Ông: Giàng Mí Thành

           

- Chức vụ: Tư pháp hộ tịch (Phó trưởng công an) xã

          - Số điện thoại: 01627402181

          - Địa chỉ Email: gmthanh.xsungla@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hộ tịch - tham mưu giúp trưởng Công an xã


11. Ông: Vàng Mí Cơ


          - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

          - Số điện thoại: 01643832199

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:


12. Ông: Vừ Mí Sèo

(Ảnh 4 x 6)

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê (phụ trách chỉ huy phó BCHQS) xã

          - Số điện thoại: 016897657963

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã phân công.

+ Giúp UBND xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng bao gồm:

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua trên địa bàn xã.

+ Thực hiện Đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, giao ước thi đua do xã, huyện, tỉnh phát động.


13. Ông: Lê Mạnh Linh


          - Chức vụ: Công chức Địa chính GTXD-TNMT-XDNTM

          - Số điện thoại: 0981030616

          - Địa chỉ Email: linhdiachinh@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Địa chính GTXD-TNMT.


14. Bà: Nông Thị Thủy


- Chức vụ: Công chức Địa chính - nông nghiệp phụ trách công tác Nông - lâm nghiệp và công tác khuyến nông xã.

          - Số điện thoại: 01236570469

          - Địa chỉ Email: nongthuyknsl@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND xã về lĩnh vực Nông -lâm nghiêp và công tác khuyến nông.

Giúp UBND xã thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về sản xuất nông lâm nghiệp.

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp theo kế hoạch giao.

Quản lý thực hiện chương trình đầu tư&phát triển rừng.

Quản lý thực hiện chương trình thủy nông và cấp nước sinh hoạt.

Tuyên truyền phổ biến các chính sách về sản xuất nông lâm nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực nông lâm nghiệp cho nhân dân.

Hướng dẫn, quản lý Cán bộ Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật (cán bộ không chuyên trách)

Tham gia các ban chỉ đạo về lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phân công.


15. Ông: Nguyễn Duy Thái

      

- Chức vụ: Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại: 01699 222 688

          - Địa chỉ Email: ndthai9x@gmail.com       

          - Lĩnh vực phụ trách: Lao động Thương binh và xã hội xã


16. Ông: Mua Mí Già

                 

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

          - Số điện thoại: 0975511801

          - Địa chỉ Email: mmgia.xsungla@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - hộ tịch

+ Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện công tác Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn xã.

+ Tổ chức lấy ý kiến các dự án luật, Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, Giúp UBND xã hướng dẫn các thôn xây dựng các hương ước quy ước, quản lý hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo.

+ Giúp UBND xã xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật; Thẩm định các văn bản của UBND xã trước khi ban hành.

+ Quản lý thực hiện công tác Khai sinh, khai tử, Đăng ký kết hôn.

+ Tiếp dân - nhận đơn - tham mưu giúp Chủ tịch - Phó Chủ tịch giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền. Kiểm tra đôn đốc các ngành chuyên môn giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND xã.

+ Thực hiện nhiệm vụ Công chứng, Chứng thực và thực hiện các giao dịch dân sự khác thuộc thẩm quyền.

+ Định kỳ báo cáo công tác tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phân công.


17. Ông: Mùng Văn Trường


          - Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê(phụ trách công tác văn thư lưu trữ cải cách hành chính một cửa)xã.

          - Số điện thoại: 0971847250

          - Địa chỉ Email: mungtruongdvhg@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ.


18. Ông: Vừ Già Pó

           

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê HĐND – UBND xã

          - Số điện thoại: 0972340532

          - Địa chỉ Email: vupodongvan@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trước HĐND xã - UBND xã về công tác văn phòng. Phối hợp điều hòa hoạt động công tác với các phòng ban, ngành, đoàn thể thuộc Đảng ủy - HĐND - UBND xã, nhằm thực hiện tốt sự chỉ đạo điều hành của Đảng ủy - HĐND - UBND xã.

+ Nhận lịch và bố trí địa điểm cho các hội nghị của xã.

+ Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khánh tiết cơ quan.

+ Tổng hợp các số liệu thống kê về tình hình kinh tế, xã hội của xã.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND xã trong việc quản lý cơ sở vật chất của UBND xã. Quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định của UBND xã.

+ Làm một số nhiệm vụ được chủ tịch UBND xã giao.


19. Bà: Lục Thị Hoa


          - Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại:01629362607

          - Địa chỉ Email: Lucthihoasl@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tham mưa cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Tham mưu về tổ chức bình xét đề nghị huyện công nhận Danh hiệu Làng văn hóa, gia đình văn hóa, thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định. Xây dựng mô hình “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan văn hóa”…

          Tổ chức xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

          Phối hợp quản lý các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; quản lý Di sản văn hóa và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; quản lý dịch vụ Internet công cộng; lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao công cộng; lĩnh vực phát triển du lịch - dịch vụ; công tác phòng chống bạo lực gia đình….


20. Bà: Ma Thị Thuyển


- Chức vụ: Văn phòng Thống kê (phụ trách văn phòng Đảng ủy xã)

- Số điện thoại: 01679233219

- Địa chỉ Email: rindukalang@gmail.com  

- Địa chỉ gov: mtthuyen.xsungla@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy xã Sủng Là


21. Bà: Giàng Thị Máy


          - Chức vụ: Chủ Tịch Hội phụ nữ xã Sủng Là

          - Số điện thoại:01682484869

          - Địa chỉ Email: mayhpnsl@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội và phog trào Hội phụ nữ.


22. Bà: Giàng Thị Dính


          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

          - Số điện thoại: 01658709476

          - Địa chỉ Email: giangdinhhpn@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Hội và Phong trào Hội Nông dân xã.


23. Ông: Vừ Mí Vừ


          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

          - Số điện thoại: 01696657212

          - Địa chỉ Email: vudoansungla@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã.


24. Ông: Là Mí Tam


          - Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

          - Số điện thoại: 01694556541

          - Địa chỉ Email: lamitamsungla@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.


25. Ông: Nguyễn Văn Khánh


          - Chức vụ: Địa chính – NN-XD-MT.

          - Số điện thoại: 01678427499

          - Địa chỉ Email: nguyenvankhanh23hg@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Nông thôn mới.


 26. Ông: Nguyễn Đức Du


          - Chức vụ: Văn phòng thống kê.

          - Số điện thoại: 01293788444

          - Địa chỉ Email: nddu.xsungla@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng HĐND - UBND xã

           27. Bà: Dương Thị Thu Huế


          - Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã

          - Số điện thoại: 0962132949

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm chung về công tác khám chữa bệnh.

       

           28. Hiệu trưởng Trường THCS xã


          - Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS xã

          - Số điện thoại: 0962608648

          - Địa chỉ Email: thcsltdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

2. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh;

3. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của đơn vị.