Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Xã Tả Phìn

UBND XÃ TẢ PHÌN

20/12/2017 14:46

 Trủ sở UBND xã Tả Phìn huyện Đồng Văn

       I. GIỚI THIỆU CHUNG

     Tả Phìn là một xã nội địa núi đá chiến đa số của huyện Đồng Văn, toàn xã có 9 thôn. Diện tích tự nhiên là 2.098,77 ha, trong đó có 398,6 ha đất trồng cây hàng năm chiếm 18,99%. Xã có duy nhất 01 tộc người sinh sống đó là tộc mông,  Địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, độ cao trung bình 1.200 mét so với mặt nước biển. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt: Nắng hạn, rét đậm rét hại kéo dài, có tháng nhiệt độ xuống dưới 1oC, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Tả Phìn là một trong những xã khó khăn nhất của huyện và cũng là 01 trong 19 xã nghèo. Dân số toàn xã có 699 hộ với trên 3.390 khẩu, số hộ nghèo chiếm 73,10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,5 triệu đồng. Tỷ trọng Nông - lâm nghiệp chiếm 90%; Dịch vụ - thương mại chiếm 15%. Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội ở một số khu dân cư còn thiếu thông tin do chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để phủ sóng truyền thanh và phủ sóng điện thoại. Nhưng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất, các loại cây trồng như ngô, đậu tương, cá loại rau, đã được trú trọng để phát triển mạnh, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh bò nhân tạo, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (73,10%). tình trạng lao động tự do Trung Quốc vẫn còn xảy ra…

 

II.ĐẢNG ỦYTẢ PHÌN

1. Bí Thư Đảng ủy

 


 

 

Họ và tên: Ly Ngọc Long

 Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Đồng Văn

Chức vụ: thư Đảng ủy

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách:

 

III.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TẢ PHÌN

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


Họ và tên: Hầu Vả Say

Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1971

Quê quán: Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Tủng Chứ, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01632674418

Địa chỉ Email: hauvasayhdndtp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã.

 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 - Họ và tên: Vàng Mí Và

 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1982   

Quê quán: Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Mà Lủng, xã Tả Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Tả Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01678945949

Địa chỉ Email: vangmivatp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã.

 

3. Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân- CT HỘI NÔNG DÂN

 

Họ và tên: Sùng Mí Cấu

Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1982

Quê quán: Tả Phìn, Đồng Văn, Hà Giang,

Hộ khẩu thường trú: Thôn Dình Lủng - Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã  Tả Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đang hoc đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01675797098

Địa chỉ Email: sungmicau@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Đảm nhiệm công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

4. Phó ban kinh tế Hội ĐND xã – CT Hội CCB xã

 

Họ và tên: Giàng Mí Già

Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1982.

Quê quán: Xã Tả Phìn- Huyện Đồng Văn - Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Tủng Chứ , xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB -  Phó Ban kinh tế HĐND xã Tả Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đang học đại học.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại: 01632565800

Địa chỉ Email: .

Lĩnh vực phụ trách: Mặt phát triển kinh tế HĐND – Hội nông dân.

 

5. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân -  Bí thư đoàn thanh niên.

 

Họ và tên: Giàng Mí Vừ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1988

Quê quán: Sảng Tủng – Đồng Văn – Hà Giang.

Hộ khẩu Séo Lủng B – Sảng Tủng-  Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Bí Thư Đoàn Thanh niên xã - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Tả Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội.

Trình độ chính trị: không

Số điện thoại: 001635401308

Địa chỉ Email: giangvubtgdv@gmail.com

Lĩnh vực : Đoàn thanh niên – pháp chế HĐND.

 

6. Phó ban pháp chế Hội ĐND – Chủ tịch HPN xã

Họ và tên: Nguyễn Thị Dược

Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1976.

Quê quán: xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: thôn Tả Phìn B, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức vụ : Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phó ban pháp chế HĐND.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: sơ cấp

Số điện thoại: 0962119618.

Địa chỉ Email:nguyenduocthuy@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch HPN – Phó ban pháp chế HĐND.

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch UBND xã

 


- Họ và tên: Giàng Mí Và

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/07/1983

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:0838.159.610

- Địa chỉ Email:gmva.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

 

2. Phó chủ tịch UBND xã. 

                                         


- Họ và tên: Ma Bá Nin

Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1969

Quê quán: xã Bình An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Đoàn kết xã Sủng Là huyện Đồng văn tỉnh Hà Giang

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01693244764

Địa chỉ Email: ninsungla@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: PCT phụ trách mảng Kinh tế

 

3. Phó chủ tịch UBND xã

 

Họ và tên: Giàng Mí Mua

Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1985

Quê quán: xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Cảng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01674685017

Địa chỉ Email: muahgtn@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội

4. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

 

Họ và tên: Thào Mí Sò

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1980

Quê quán: xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: thôn Sà Tủng Chứ, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức danh: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học .

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01644226587

Địa chỉ Email: sotaphin@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Trưởng khối các đoàn thể

 

V. KHỐI CÔNG CHỨC UBND XÃ

1. Công chức văn phòng Thống kê HĐND-UBND xã

 

Họ và tên: Vừ Mí Sính

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1983

Quê quán: xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Sà Tủng Chứ, Đồng Văn, Hà Giang

Chức  danh: Công chức văn phòng Thống kê HĐND –UBND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0973369173

Địa chỉ Email:sinhtaphin@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn phòng Thống kê HĐND - UBND xã.

 

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

Họ và tên: Giàng Sính Páo

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1978

Quê quán: xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: thôn Cán Pẩy Hở B, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01663432965

Địa chỉ Email: giangsinhpaodv1978@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

 

 

3.Trưởng công an xã

 

Họ và tên: Sùng Mí Phà

Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1986

Quê quán: Thôn Dình Lủng xã Tả Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Dình Lủng xã Tả Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Chức danh: Trưởng Công an.

Trình độ học vấn:12/12.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01675765441

Địa chỉ Email: phataphin@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

 4. Phó trưởng công an xã

Họ và tên: Giàng Mí Già

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1989

Quê quán: xã Tả Phìn,huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Tủng Chứ, xã Tả Phìn,huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức danh: Phó Trưởng Công an.

Trình độ học vấn:12/12.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01686248640

Địa chỉ Email: gianmigia1989@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

 

5. Công chức Tài chính - Kế toán xã

 

Họ và tên: Triệu Thị Dung

Ngày, tháng, năm sinh: 23/07/1984

Quê quán:  xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Hộ khẩu thường trú: thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức dánh: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01689107817

Địa chỉ Email: trieudungdv@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính – Kế toán

 

 

6. Công chức Địa chính xây dựng và Môi trường


Họ và tên: Lê Thị Thảo,

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 18 tháng 7 năm 1983

Quê quán: Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hộ khẩu thường trú: Tả Phìn A xã Tả Phìn - Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang.

Chức danh: Công Chức Địa Chính giao thông xây dựng Tài nguyên và Môi trường xã Tả Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học QL Đất đai

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0972.917.203

Địa chỉ Email: thaophuonglan@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai

 

7. Công chức Địa chính chính nông nghiệp


Họ và tên: Giàng Mí Bình

Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 05/10/1985

Quê quán: Xã Phố Là - huyện Đồng Văn - Hà Giang;

Hộ khẩu thường trú: xã Phố Là - huyện Đồng Văn -  Hà Giang;

Chức danh: Công chức địa nông nghiệp xã Tả Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0978616541

Địa chỉ Email: giangmibinh@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Địa chính nông nghiệp phụ trách công tác khuyến nông

 

8. Công chức Tư Pháp - Hội tịch

Họ và tên: Vần Thị Sèo

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1988

Quê quán: xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: thôn Tả Phìn B, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0986831161

Địa chỉ Email: seodongvan@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký quản lý Hộ tịch 

 

9. Công chức Văn hóa - Xã hội

Họ và tên: Lương Văn Quốc

Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1980

Quê quán: Xã Yên Thuận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Hộ khẩu thường trú: Xã Yên Thuận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chức danh: Công chức Văn hóa, xã hội - xã  Tả Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại: 01657434456

Địa chỉ Email: quocvhtp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực văn hóa, Thông tin

 

10. Công chức lao động thương binh&xã hội.

  

Họ và tên: Lý Văn Tú

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1984

Quê quán: Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Chức danh: Công chức lao động thương binh&xã hội - xã Tả  Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học .

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01692364122

Địa chỉ Email: lytu84@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Lao động thương binh&xã hội

 

11. Công chức Văn phòng Đảng Ủy xã.

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệp

Ngày, tháng, năm sinh: 24/03/1985

Quê quán: xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: thôn Tả Phìn B, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức danh: Công chức xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01639171856

Địa chỉ Email: nguyendiepvx@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng thống kê( Đảm nhiệm văn phòng Đảng ủy xã)

 

12. Cán bộ xây dựng NTM.

 

 

 

12. Ông Vàng Dỉ Choáng

Họ và tên: Hồ Văn Thịnh

Ngày, tháng, năm sinh: 11/05/1988

Quê quán: xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Hộ khẩu thường trú: thôn Tả Phìn B, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chức danh: Địa chính xây dựng nông thôn mới

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học .

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0969356458 - 0967007766

Địa chỉ Email: hovanthinh1102@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng Nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã

- Số điện thoại liên hệ: 0974069679

- Email: vdchoang.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

vangchoang1988@gmail.com