Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Tài Liệu

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CRONA (Covid-19) tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động

(12/03/2020 16:51)

Hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CRONA (Covid-19) tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động

Tài liệu Phổ biến pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

(12/03/2020 16:44)

Tài liệu Phổ biến pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đề cương Tuyên truyền Quy định pháp luật trong việc xử phạt hành chính về lĩnh vực Y tế

(12/03/2020 16:02)

Đề cương Tuyên truyền Quy định pháp luật trong việc xử phạt hành chính về lĩnh vực Y tế

Nghị định số 45/2019 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

(23/07/2019 08:16)

Nghị định số 45/2019 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

<< >>